2012: Her de viktigste sakene våre i år

I år går vi i dybden. Vi gir lokale tilbud, motvirker fordommer, utgir bøker, gjør det enklere å delta, viser hvor viktig medlemmene er, og gir mer tilbake. Og så skrifter vi navn til Vegetar & Vegan Norge.Her er kortversjonen av handlingsplanen vår for år 2012. Flere detaljer om hvert område følger utover i januar og februar.

Navneskiftet er ment å tydeliggjøre arbeidsområdene våre. Det nye navnet lyder lettere, mer dagsaktuelt, og mindre tungt.

Ny logo vil også følge, tuftet på den gamle, med fokus på bokstavene  v e g

Lokale tilbud vil bestå av tre elementer: Større og bedre lokalguider, styrket produktguide, og kurstilbud flere steder ved interesse. Forum, lokalguider og produktguider flettes tettere sammen.

Dyptpløyende informasjon vil stå sentralt, både på trykk og web. Vi vil ha artikler som er mer utfyllende, og planlegger å utgi koke- livsstil- og helselitteratur.

Fordommer, inkludert både feilaktig fremstillinger i mediene og ellers, vil vi fortsette å motarbeide. Dette vil også inkludere en større generell satsing på mediearbeid.

Vi vil gjøre det tydeligere hvordan man kan bidra i foreningsarbeidet på veldig mange ulike måter - og gjøre dette enda enklere og mer attraktivt.

Hvor viktig medlemmene er, og hvor avhengige vi er av støttespillere, vil vi også fokusere mere på. Medlemmer i ryggen utgjør selve grunnlaget vårt for å drive et godt arbeid.

I april planlegger vi et fagseminar for alle som jobber, eller vil jobbe med vegetar & veganfeltet, inkludert frivillige i organisasjoner og bloggere.

I desember planlegger vi dessuten en større julemesse i Oslo.

Utgivelser:
Minst tre omfangsrike utgaver av vegetarnytt (januar, april, september)
Nye buttons (allerede klare, kommer for salg) og løpesedler (juni)
1-3 bokutgivelser (info kommer i januar)
Evt. Miljørapport (info kommer i januar)
Nye, lett reviderte utgaver av eksisterende hefter (gjennom året) Les mer i foreningsbloggen:
Forrige post: Ny veganbok neste år: Rawfood for alle! (22. Des)
Nyeste post: Ny og enda større medlemspakke (06. Nov)Har du en kommentar?

Navn (vises)
E-post (vises ikke)
Lagre dette til neste besøk?
I BUTIKKEN

 
Alt innhold © Norsk Vegetarforening og/eller andre informasjonsleverandører. Om oss | kontaktinfo.