Om Norsk Vegetarforening

NV driver et bredt, inkluderende og landsdekkende arbeid for vegetarisme og veganisme. Vi er den eneste nøytrale aktøren på dette området. NV gjør det trygt, lett og attraktivt å velge vegetarisk.Formål
Norsk Vegetarforening (NV) ble stiftet i 1995, og har sine røtter i Norges Vegetariske Landforbund, grunnlagt 1930. NV er i dag paraplyorganisasjonen for alle i Norge med interesse for vegetarisme og veganisme. Foreningen har to mål:
 
- Å samle vegetarianere:
I Norge er det i følge en SIFO-undersøkelse over 100.000 vegetarianere, og interessen for denne livsstilen er sterkt økende. Vi utgjør kanskje over 2% av befolkningen, spredt ut over hele landet. NV er et fellesorgan for vegetarianere med et variert tilbud som inkluderer medlemsblad, møter, lokale aktiviteter og kontakter rundt om i landet, samt tilbud om kokekurs, seminarer o.a.
 
- Å spre informasjon:
Vegetarkost er et viktig bidrag til en positiv utvikling for enkeltmennesket, verdenssamfunnet, husdyrene og miljøet. NV fokuserer spesielt på tre aspekter ved det å spise plantekost:
 
Helseargumentet: Mytene om mangelfull vegetarkost er for lengst gjendrevet av vitenskapelige undersøkelser, som tvert imot påviser at plantekost har store fordeler. Vegetarisme motvirker spesielt kreft, hjerte- og karsykdommer, fedme, tidlig død og diabetes. NV vil informere om hvordan man utvikler et fullverdig vegetarisk kosthold, samt hvordan man lager god og lettvint vegetarmat.
 
Miljøargumentet: Våre kjøttsentrerte matvaner legger beslag på urimelig store naturressurser. Worldwatch-instituttet påpeker hvordan kjøttproduksjonen og overfisket er to av verdens største miljøproblemer. NV søker å knytte disse kjensgjerningene til norske forhold, og vise at også vi nordmenn må spise mer vegetabilsk føde dersom vi skal få ned importen av mat og dyrefôr fra fattige land i bl.a. Afrika.
 
Dyrevernargumentet: Antall slaktedyr og kjøttmiddager øker takt i takt. Hvert år dør mange tusen dyr på vei til norske slakterier etter et liv i fangenskap. De fleste husdyr i Norge er frarøvet enhver mulighet til naturlig livsutfoldelse. NV påpeker hvordan våre matvaner er knyttet til dyrs lidelser, og hvordan vegetarkost helt konkret redder dyreliv.
 
Aktiviteter i NV
Norsk Vegetarforening består av aktive personer rundt om i landet som skriver artikler, arrangerer møter, osv. Disse informerer også om hvilke muligheter og tilbud som finnes for vegetarianere innenfor de ulike landsdelene.
 
NV's daglige drift besørges av et sekretariat i Oslo, som også utgir bladet Vegetarnytt og annet informasjonsmateriell. NV's arbeidsoppgaver og politikk fastsettes på allmøter der alle medlemmer og støttemedlemmer kan delta. 
 
Informasjonsarbeid 
Informasjonsarbeid er Norsk Vegetarforenings viktigste oppgave. NV forsøker å presentere vegetarsaken på en saklig og nøktern måte. Vi tilbyr:
 
- Medlemsbladet Vegetarnytt, som utgis 2-3 ganger årlig. Bladet inneholder i tillegg til oppskrifter lengre artikler om helse, etikk, miljø, livsstil og dyrevern, samt nyhetsspalter og medlemssider.
 
- Et utvalg informasjonsmateriell selges gjennom Vegetarbutikken. Idéen bak dette prosjektet er å samle materiell som ellers er vanskelig tilgjengelig.
 
NV's informasjonsmateriell blir distribuert via helsekostforhandlere, vegetarspisesteder o.l., samt til andre organisasjoner med liknende arbeidsområde.
 
NV søker å bygge et kompetansenettverk med ernæringsfysiologer, dyrevernere, vegetarkokker og andre eksperter på vegetarisk livsstil. Dersom NV ikke kan hjelpe de som kontakter foreningen, forsøker vi å videreformidle henvendelsen til eksperter.
 
Videre er det NV's målsetning å representere vegetarsaken i forhold til presse og media. Ved siden av å delta i reportasjer, bidrar vi også med bakgrunnsstoff til interesserte journalister. NV har også deltatt i utgivelsen av flere internasjonale reiseguider og vegetarblader.
 
Samarbeid 
NV har et godt samarbeid med foreninger, restauranter, fagfolk, helsekostforhandlere, matprodusenter og andre som jobber med vegetarisme. NV's oppgave er å utvikle et fellesskap mellom ulike grupper, der vi sammen kan vise det store mangfoldet innen vegetarbevegelsen.
 
Sammen med dyrerettighets- og dyrevernorganisasjoner har NV utgitt informasjonsmateriell, avholdt arrangementer, holdt møter og drevet pressearbeid.
 
NV deltar i et samarbeid med vegetar- og veganforeninger i andre land. NV er tilsluttet både den europeiske og den internasjonale vegetarunionen, og representerte tidligere det nå inaktive Vegans International i Norge.Har du en kommentar?

Navn (vises)
E-post (vises ikke)
Lagre dette til neste besøk?
I BUTIKKEN

 
Alt innhold © Norsk Vegetarforening og/eller andre informasjonsleverandører. Om oss | kontaktinfo.