Du er her: Vegetarnytt > Artikler > Miljø >

Vegetarianisme er miljøvennlig

Det er et viktig grønt mål å redusere kjøttforbruket og å legge til rette for at flere mennesker velger et helt eller delvis vegetarisk kosthold. Mange er vegetarianere på grunn av helse, dyr og etikk, men her vil jeg fokusere på hvorfor det å leve vegetarisk er en miljøvennlig livsstil.


AV SONDRE BÅTSTRAND
Denne artikkelen er hentet fra bladet Vegetarnytt. Innholdet gjenspeiler forfatterens egne synspunkter, og er ikke nødvendigvis representativt for Norsk Vegetarforening.


I 2004 ga Framtiden i våre hender ut en rapport som ikke har fått den store oppmerksomheten den fortjener. Rapporten heter «Slik spiser de rike», med undertittelen «om norsk kjøttforbruk i et globalt perspektiv», og her kan vi lese at kjøttsalget i Norge har økt med 15 prosent de siste ti årene. Nå går 85 prosent av det norske jordbruksarealet med til dyrefôr, og i tillegg importeres betydelige mengder fôr, blant annet fra ryddet regnskogmark i Brasil.

Over 70 kilo kjøtt dytter den gjennomsnittlige norsking i seg i året. Det er usolidarisk å ha et så stort forbruk, for fôret som er gitt dyrene, kunne ha mettet mange flere om det ble brukt direkte som menneskeføde. 87 prosent av kostenergien i korn forsvinner om vi lar kornet bli kyllingkjøtt framfor å spise det direkte. Globalt sett blir det hvert år slaktet flere enn 15 milliarder oppdrettsdyr. Dette er altså kun de dyrene som er målrettet avlet fram med tanke på «kjøttproduksjon» (et fælt ord!). Disse oppdrettsdyrene har ofte en trist tilværelse, men her er poenget at de spiser nesten halvparten av verdens kornavling, og hele 90 prosent av soyabønnene. Det skjer i en verden der en milliard mennesker sulter...

De miljømessige argumentene mot kjøttforbruket fokuserer på sløsingen med ressursene. 85 til 90 prosent av energien i korn, soyabønner eller andre fôrråvarer er borte når svin og kylling ender sine liv på en tallerken. Skal kjøttforbruket fortsette å øke, må jordbruket øke produksjonen tilsvarende, med økt vannmangel og avskoging som konsekvenser.

Rundt regnet går det med 1000 liter vann for å produsere ett kilo korn, og da har det betydning for ressursutnyttelsen om det går til menneskeføde eller dyrefôr. Økning i jordbruksareal er en viktig grunn til avskoging, som igjen truer det biologiske mangfoldet. Mange arter får sine leveområder rasert, og avskoging står for 20 prosent av klimagassutslippene.

Det konvensjonelle og industrielle landbruket er ansvarlig for andre utslipp, så det er ikke miljøvennlig med noen stor vekst.

Kjøttforbruket må reduseres til et økologisk bærekraftig nivå, og da må vi fremme vegetariske alternativer. Samtidig som helsemyndighetene begynner å advare mot det høye kjøttforbruket, sprøyter staten hvert år titalls millioner kroner inn i «Opplysningskontoret for kjøtt». Tenk om pengene heller hadde blitt brukt på å fremme vegetarmat.

I dag er det rundt seks og en halv milliard mennesker på Jorden, og ifølge FN vil trolig den globale befolkningsveksten fortsette til 2050. Da vil i underkant av ni milliarder kravle rundt på vår lille, sårbare planet. Det vil ikke være plass til ni milliarder storspisere av kjøtt, men ni milliarder veggiser går fint.Liste: alle artikler om miljø.


I BUTIKKEN

 
Alt innhold © Norsk Vegetarforening og/eller andre informasjonsleverandører. Om oss | kontaktinfo.