Du er her: Vegetarnytt > Artikler > Miljø >

Livsglede og verdensutvikling - noen tanker om kjøttforbrukets virkelige pris

I juli møttes G8-lederene i Gleneagles i Skottland. For første gang var global oppvarming på dagsordenen.


AV THOMAS HAMRE
Denne artikkelen er hentet fra bladet Vegetarnytt. Innholdet gjenspeiler forfatterens egne synspunkter, og er ikke nødvendigvis representativt for Norsk Vegetarforening.


Selv om miljøaktivister har gikk uttrykk for en sterk misnøye med vår livsstil de siste tredve årene er det først i de siste årene at befolkningen generelt begynner å forstå de enorme implikasjonene vår livsstil kan ha for vår egen og andre arters livsgrunnlag.

Hvor mye land og vann behøves for at hele jordens befolkning skal kunne leve like komfortabelt som amerikanere, nordmenn eller franskmenn? Biologer har konkludert at tre planeter av jordens størrelse så vidt holder. Hvis dagens situasjon med 840 millioner underernærte mennesker ikke er ille nok er det verdt å merke seg at befolkningen vokser med rundt 10.000 mennesker i timen. Når det i løpet av de neste tyve årene har blitt beregnet at ytterligere to milliarder barn vil bli født er det vanskeligere enn noen gang å ignorere planetens tilstand.

Ikke alle velger å forholde seg til vår tids store økologiske problemstillinger. Sigmund Freud hadde nok rett da han snakket om behovet for å undertrykke ukomfortable sannheter. I dagens Europa lever vi i en boble av positive illusjoner, godt beskyttet fra virkeligheten. Vi tror våre venner liker oss mer enn det de egentlig gjør, og at ubehageligheter som sykdom og bilulykker har mindre sjanse for å inntreffe enn det som faktisk er tilfellet. De som er uvillige til, eller som mangler evnen til å sette til side deler av "virkeligheten" har derfor naturlig nok større sannsynlighet for å bli deprimerte.

På den andre siden har vi dem som henter sin motivasjon fra penger, status og utseende, og det er i denne gruppen vi finner de som er minst opptatt av miljøet. Noen har foreslått at årsaken til problemene i dagens samfunn er at nesten alle i vår del av verden er harde materialister. For å kunne leve som vi gjør - til tross for de enorme skadene vi påfører miljøet - er vi nødt til å aktivt undertrykke konsekvensene av våre valg og handlinger.

Det beste og enkleste alternativet til depresjon eller å leve i en verden av illusjoner er, etter min mening, å gå over til et kosthold basert på vegetabilske ingredienser. Vi bruker allerede mer enn 50% av jordas tilgjengelige ferskvann, og av dette går hele 90% til å dyrke mat. Mens en kjøtteter i gjennomsnitt bruker 5000 liter per dag, er tilsvarende tall for en vegetarianer kun en femtedel, altså 1000 liter. For eksempel kreves det mindre enn 1800 liter vann for å dyrke en kilo hvete, mens en kilo biff trenger nesten 10.000 liter vann.

Det energiregnskapet som blir tydelig når man ser på hvor lite effektivt det er å ha oppdrettsdyr i kostholdet, er tilsvarende urovekkende lesing. I USA blir halvparten av alt vann brukt til oppavling av dyr, og oljeressurser som skal til for å produsere en kalori fra biff tilsvarer 78 kalorier fossilt brennstoff mot to kalorier for å produsere en kalori fra soyabønner. Beregninger viser at 21% av karbondioksidutslipp forårsaket av mennesker skjer i forbindelse med konsumering av oppdrettsdyr. Da er faktorer som oppvarming av driftsbygninger og transport av dyr også tatt med.

Den økende fokuseringen på global oppvarming vil utvilsomt ha positive konsekvenser for det vegetariske alternativet. Det vil bli stadig vanskeligere å ignorere de ressursene som kreves for å resirkulere mat gjennom dyr, en prosess der mer en 90% av energien går tapt. De konfliktene som utkjempes over de stadig mer begrensede forekomstene av fossilt brennstoff og de negative konsekvensene karbondioksid har for global oppvarming kan ikke lenger ignoreres.


Likte du denne artikkelen fra Vegetarnytt nr. 10? Her på veg-veg.no finner du utvalgte artikler fra bladet, som fås ved å tegne medlemskap i Norsk Vegetarforening eller abonnement.

Neste artikkel i samme temakategori: Om rovdyret mennesket og balansen i naturen (fra Vegetarnytt nr 8).
Liste: alle artikler om miljø.


Har du en kommentar?

Navn (vises)
E-post (vises ikke)
Lagre dette til neste besøk?
NORSKE VEGGISERSe flere >

FERSKE VEGAN & VEGETARGUIDER

 
I BUTIKKEN

 
SIST KOMMENTERT

 
Krishnas Cuisine
 
Alt innhold © Norsk Vegetarforening og/eller andre informasjonsleverandører. Om oss | kontaktinfo.