Dine spørsmål (vegetarisme): Hvorfor ikke spise fisk?

Mange forstår hvorfor vegetarianere kutter ut kjøttet. Men hvorfor spiser ikke vegetarianere fisk?


Hei. Hvorfor spiser ikke vegetarianere fisk?

Hei! Argumentene for å ikke spise fisk kan oppsummeres punktvis. Men la oss starte med det helt generelle.

Alle som har hatt gleden av å omgås dyr i oppveksten, vet at de er svært forskjellige - både som enkeltinvidider (en katt versus en annen katt) og på tvers av dyreart (en katt versus en hund).

Vegetarisme innebærer at man avstår fra å ta dyreliv for å spise dyrene, uavhengig av hva slags dyr det er snakk om. Vi skiller ikke mellom kyr, kjæledyr eller vilt - vi spiser ingen av delene.

Videre utvider vi dette også til fisk og skalldyr. Dette står for de fleste vegetarianere i direkte forbindelse med hvordan vi unngår å spise dyr, og til det vi alle vet om kjæledyr; katter og hunder er forskjellige, men begge reagerer på smerte, har sin egen personlighet, en evne til å oppleve glede, og en plass i det miljøet de lever i.

Vegetarianere tenker det samme om fisk. Det er ikke det at vi nødvendigvis sidestiller fisk med dyr. Men på samme måte som vi mener alle dyr har retten til en god behandling - og å ikke bli slaktet fordi man har lyst til å spise dem - så spiser vi heller ikke fisk.

Etikk
Når vegetarianere ikke spiser fisk, er det altså av etiske grunner. Det foreligger omfattende forskning som viser hvordan fisk har evnen til å oppleve smerte, og også har sin egen personlighet. Vegetarianere verken identifiserer seg med fisk, eller sidestiller fisk med dyr eller mennesker, men vi unner dem samme rett til liv som vi unner dyrene, et slags etisk minimumskrav: å ikke drepe.

Spesielt etisk problematisk er oppdrettsfisk, som lever i svært kunstige omgivelser. Forskjellen på vill fisk og oppdrettsfisk kan kanskje sammenliknes med villdyr og dyrene i industrielt landbruk.

Helse
På mange områder kommer fisk helsemessig langt bedre ut enn kjøtt. Fisk er for eksempel rikt på gunstige omega-fettsyrer og D-vitamin.

Samtidig inneholder en del fisk og skalldyr (og da spesielt den fete fisken som inneholder de gunstige næringsstoffene nevnt ovenfor), tungmetaller og andre stoffer som kan være direkte skadelige for mennesker. Dette er grunnen til at det ofte advares om blåskjell, fisk og skalldyr fra enkelte områder.

Det finnes flere gode vegetariske og veganske alternativer til stoffene man finner i fisk, næringskilder som ikke forutsetter bruk av fiskekrok, kakking av hoder mot båtripa eller knytteneven for å drepe, fjerning av "møkkarenne", avrivning av skinn, avkapping av hoder og sløying.

Vet du forresten vilke næringsstoffer katten, hunden eller hamsteren din er rik på? Ikke jeg heller.

Miljø
I dagens internasjonaliserte samfunn er et stort antall fiskebestander, inkludert i havet rundt Norge, enten direkte utrydningstruet eller utsatt for sterkt overfiske. Hver og en av disse fiskene fanges fordi noen vil selge, spise eller prosessere akkurat dem. Eller de blir kastet overbord, som oftest etter at de er drept, dersom de ikke tilhører den fiskearten det fiskes etter den dagen.

Grunnen til dramatisk overfiske er økt etterspørsel internasjonalt. Fiskeindustrien er en internasjonal næring som kjøper og selger varene sine (døde fisk, levende krabber og så videre) over landegrensene for å dekke etterspørselen fra sultne kunder verden over.

Det disse fiskebestandene trenger minst av alt, er titalls millioner nye kunder som vil begynne å spise dem. Og det er nettopp det som hadde skjedd dersom de titalls millionene vegetarianere i Europa og USA hadde begynt å spise fisk.

Men hva med fisken i tjernet ved hytta?
Det finnes fiskebestander som ikke er truet, og mange har gode minner om fisketurer med bestefar som små - akkurat som mange vegetarianere også har minner om hyggelig middager med kjøttmat på tallerkenen.

Et døsig fiskevak på et idyllisk skogstjern har sin egen skjønnhet, og vitner om levende natur. Den behøver ikke tolkes som en invitasjon om å finne fram en fiskestang, og tre en levende mark på en stålkrok. Vegetarianeres forhold til naturen minst like rikt og meningsfult som andres.

 
Hilsen Pål W. Thorbjørnsen

(Ps. Dette svaret ble publisert 03.12.10. Det er ment å ta opp noe av det viktigste i det aktuelle spørsmålet. Det er altså ikke noe endelig eller perfekt svar. Har du kommentarer, et liknende spørsmål, eller ville du besvart dette annerledes? Bruk gjerne kommentarfeltet under!)

DINE SPØRSMÅL:
Neste spørsmål om vegetarisme: Finnes det vegetarianere som ikke spiser fisk? (15. Des)
Forrige spørsmål om vegetarisme: Grenser? fisk, gelatin og løpe (01. Des)
Fortsatt nysgjerrig? Les mer om spørsmålspalten eller send inn et spørsmål.


VEGETAR - DE 5 SISTE

Hvordan finansere oppstart av vegetar-restaurant?
Hodepine av vegetarmat - stemmer det, og hvorfor?
Mat nok til alle uten kjøtt?
Hvordan overbevise foreldre?
Er melk ok for veggiser?
(Se alle)
VEGAN - DE 5 SISTE

Hvorfor unngå ull og skinn, om man ikke er en perfekt forbruker?
Er cider og øl vegansk
Vegetarisme og vinterslapphet
Er veganisme forenlig med husdyrgjødsel?
Sosiale utfordringer ved nytt kosthold
(Se alle)
MATLAGING - DE 5 SISTE

Hvor få tak i varer som seitan?
Vegetabilsk gelatin, hvor? Hva?
Oppskriften "virker" ikke, hva kan jeg gjøre?
Hermetiserte bønner vs. hjemmekokte
Forslag til 3-retters vegetarmeny som også faller i smak hos altetende
(Se alle)
6 Comments

Hva slags påstand er det at "Vegetarisme innebærer at man avstår fra å ta dyreliv for å spise dyrene" ? Vegetarisme innebærer enkelt nok at man ikke spiser kjøtt. Veganisme at man ikke spiser noe animalsk. Så enkelt. For mange er også etiske grunner viktig, men det innebefatter ikke alle. Det finnes mange vegetarianere som kun vektlegger det helsemessige og miljømessige, og derfor avstår fra visse typer mat. At Norsk Vegetarforening ikke vet dette er direkte pinlig, og er også med på å gi et feilaktig intrykk av vegetarianere, og formidle en holdning som hos mange ikke eksisterer, kun på grunnlag av deres kosthold.

Her har du kanskje lest litt kursorisk. Man kan selvsagt være vegetarianer av mange årsaker, noe vi skriver utførlig om på denne nettsiden. Men uansett årsak til at man velger å ikke spise kjøtt, så gjenstår det faktum at dyr må drepes for å spises, slik det står i teksten. Vi sier ikke noe om begrunnelse for å være vegetarianer i det setningen du omtaler så kategorisk, ei heller at vegetarisme per definisjon må begrunnes etisk, slik du antyder at vi skal tro og mene.

Da kan man vel si at delen om å "avstå fra å ta dyreliv" burde vært ungått, for et bedre, tydeligere språk, og setningen burde vært: "Vegetarisme innebærer at man ikke spiser dyr". For slik det står skrevet innlemmer man også det å ta avstand fra å drepe dyr som en del av det å være vegetarianer, idet setningens første del er" Vegetarisme innebærer at man avstår fra å ta dyreliv" og ikke "Vegetarisme innebærer at man avstår fra å spise kjøtt". Dere skriver også videre "Når vegetarianere ikke spiser fisk, er det altså av etiske grunner" : Det er det visselig ikke, i mange tilfeller. I hele artikkelens språk implementerer en at en vegetarianer er det av også etiske grunner, og dette er ikke noe en har belegg for å si, på vegne av andre enn seg selv."...det faktum at dyr må drepes for å spises..." som dere referer til, er for mange ikke en del av argumentasjonen for å være vegetarianer. Da må en moderere språket til å si "mange vegetarianere". Videre underbygges dette synet av usaklige kommentarer som "Vet du forresten vilke næringsstoffer katten, hunden eller hamsteren din er rik på? Ikke jeg heller." Dette indikerer at en ser likt på en katt og en fisk: Vil det ikke da være vanskelig for en vegetarianer å ha nettopp katt, som oppfører seg på denne inhumane måten?

Takk for innspillet. Jeg tror vi kan la denne diskusjonen ligge her. Jeg mener dette i hovedsak er semantiske uenigheter det ikke gir mening å bruke tid på, men takk for at du belyser andre måter dette kunne vært formulert på. Vi har alltid et forbedringspotensial. Hilsen Pål W. Thorbjørnsen.

Er ikke fisk dyr de også? Eller er det pattedyr og fjærkre dere mener når dere skriver "fisk og dyr"?

Takk for at du belyser hvordan dette kan formulerer på en annen måte. Her sikter vi til hvordan fisk og dyr normalt forstås, for å gjøre teksten tydelig for så mange lesere som mulig, inkludert unge og mer voksne(:

Har du en kommentar?

Navn (vises)
E-post (vises ikke)
Lagre dette til neste besøk?
I BUTIKKEN

 
Alt innhold © Norsk Vegetarforening og/eller andre informasjonsleverandører. Om oss | kontaktinfo.