Fakta om veganisme og dyreetikk: Ull (oppdatert) (Vegansiden)

Både veganere og en del andre vegetarianere unngår ullprodukter.Her er argumenter mot å bruke ull, fakta om ull-industrien og dyrevennlige alternativer til ull.



Bakgrunn
Ull stammer fra sauer som holdes som husdyr. Både i Norge og andre steder får sauer beite fritt deler av året. Dette gir sauene en viss frihet, men mens sauer tidligere ble beskyttet mot rovdyr av gjetere, skjer dette kun helt unntaksvis i dag. Fritt beite forårsaker store lidelser for mange norske sauer hvert år.

Mens villsauer har en ullmengde som er tilpasset omgivelsene, har moderne sauer blitt avlet frem til å ha mest mulig ull, noe som er smertefullt for sauer i varme klimaer - og også smertefullt etter at nesten all ullen fjernes samtidig. Moderne sauer er også mer utsatt for farer fra rovdyr enn sine stamfedre da de er blitt relativt tamme.

Statistikk
I Norge ble det i 2010 slaktet over 1.2 millioner sauer og lam. Dette tilsvarer:
100.000 sauer slaktet per måned
3298 sauer slaktet per dag
137 sauer slaktet per time
Mer enn to sauer slaktet per minutt
Kilde: SSB, Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat, etter type slakt

Ullklær direkte knyttet til slakteindustrien
Alle sauer og lam på beite er ment å ende sitt liv på slakteriet. Ull klippes normalt fra sauer en gang i året. I tillegg benyttes også ull fra slaktede sauer.

Inntekten fra ull angis internasjonalt å være opp mot 10% av inntekten bonden har fra sauen. Profitt ved produksjon av ull inngår altså i vurderingen av hvor verdifullt og produktivt en sau er, sammen med prisen på selve sauekjøttet.

Produksjonen av sauekjøtt og saueull er altså tett og uløselig knyttet opp mot hverandre i det moderne forbrukersamfunnet.

En internasjonal industri
Norge er kun en mindre produsent av saueull i internasjonal sammenheng. Australia skal stå for 45% av verdens samlede ullproduksjon. New Zealand og Kina er andre store ullprodusenter.

Ullplagg kjøpt fra internasjonale butikkjeder stammer i praksis utelukkende fra utenlandske sauer. I mange andre land er lovene for sauehold langt svakere enn de er i Norge.

Kastrering og klipping av halen uten bedøvelse er for eksempel tillatt i England, og i Australia utsettes unge lam for smertefull 'mulesing', der hudstykker rundt halepartiet fjernes uten bedøvelse for å hindre sykdom.

Ulemper ved ull
Man trenger ikke å være allergisk mot ull for å oppleve utslett, kløe og irritert hud når man bruker ullklær. Moderne behandlingsformer reduserer disse problemene, men uansett om ullen blir aldri så hudvennlig, så blir den aldri helt dyrevennlig, all den tid sauene inngår i husdyrindustrien.

Ull mer miljøvennlig?
Ull er i seg selv et naturprodukt. Flere av alternativene, som fleece, har derimot et syntetisk opphav. Mange tenker derfor at ull per definisjon må være mer miljøvennlig enn alternativene. Så enkelt er det ikke: Gjennom prosessering av ull kreves både olje og kjemikalier, akkurat som kunstfibre gjør

Både fôring, transport, avføring/gjødsel og så videre må også tas med i et klima/energiregnskap om man måler ull versus syntetiske alternativer. Å si at ull må være mer miljøvennlig fordi det har et naturlig opphav blir derfor misvisende, og kan i mange tilfeller være direkte feil. Et slikt rent miljøregnskap ser også bort fra etiske sider ved dyrehold, både de grovere tilfellene og de mer hverdagslige.

Rimelige ullprodukter blir miljøversting
Svært rimelige ullprodukter har gjerne spesielt dårlig kvalitet. De krymper lettere, får fortere hull, og klør gjerne mer. Disse forårsaker minst like stor dyrelidelse som dyrere ullprodukter. Rimelige, dårlige ullprodukter forurenser også mer, siden de må byttes ut oftere.

Ekstrem om du er ullfri - men hykler om du bruker det!
Mange reagerer heftig i møtet med veganere og andre som ikke bruker ull. Man kan anklages for å være en ekstremist som går alt for langt. Men også motsatt: Om man ikke lenger kjøper ull, men har et par gamle ullgensere fra gammelt av, eller kanskje man har kjøpt en enkelt ullgenser på fem år, så kan man kalles en hykler.

Helt konkrete svar på hvordan man kan besvare dette og liknende spørsmål finner du i den omfattende "selvforsvarsguiden" som inngår i heftet Hva spiser egentlig vegetarianere? 100 spørsmål og myter om veganisme og vegetarisme.

Alternativer til ull
Ifølge The Vegan Society har ullproduksjonen blitt redusert med hele 44% de siste 20 årene. Ull skal nå kun utgjøre 3% av verdens samlede fiberproduksjon. Ull er altså verken livsnødvendig eller uten alternativer - bare spør en ull-allergiker!

Fleece er det enkleste alternativet til ull. Enkelte typer fleece er mange ganger mer vindtett og varmebevarende enn saueull. Slik behandlingen av ull har utviklet seg, har det også kommet til mange og gode alternativer - både i naturlige og syntetiske materialer.

Enten du søker ytter- eller undertøy som ikke er laget av ull, så vil du finne et variert utvalgt i velassorterte butikker med fokus på kvalitet og brukervennlighet. 

28.12.2011: Vi har tatt ut et avsnitt om mulige praktiske ulemper ved ullklær som delvis var faglig svakt, og som ikke passet inn i resten av teksten. Vi har også lagt til et nytt avsnitt om ull og miljø.

Se også:
Vegansk etikk og: Egg | Melk | Skinn 
Faktaark om sau og ull hos The Vegan Society
Fakta om ull hos The Vegetarian Society
Artikkel om smertefull mulesing på Wikipedia




3 Comments

Her kommer du/dere forsåvidt med helt greie standpunkt. Jeg jeg vil gjerne understreke at jeg ikke prøver å skape trøbbel, så jeg håper jeg blir svar på samme høflige måte som spørsmålet blir stilt.

Hva mener dere at vi skal gjøre med ulla? Nå er det en gang slik at avlede sauer lager for mye ull, og å ikke klippe de mener jeg ren dyremishandling. Er det sånn å forstå at dere mener det ikke skal eksistere sau i den form vi kjenner den i det hele tatt? Uansett om sauen blir spist eller ikke bør den jo klippes, og da virker det for meg toskete og ikke bruke ulla. Skjønner så klart at dette er en prinsippsak som handler om de store tinga osv, men i en ideel verden, hadde det ikke funnes sau?

I slutten av artikkelen hevdes det at bl. annet enkelte typer fleece er mange ganger mer varmebevarende enn saueull. Gjelder dette også dersom tekstilene er fuktige eller våte?

Ellers er det meg bekjentdet slik at fleece er et jordoljebasert produkt og derfor et fossilt sådant. Ved bruk og vask vil fleecen avgi fleecepartikler, plastpartikler, av forskjellige dimensjoner, også mikropartikler. Partikler av denne typen vil også dannes ved uforsvarlig henleggelse av tekstilene efter at brukerne har mistet eller kastet dem. Slike partikler utgjør idag generelt et alvorlig, globalt forurensningsproblem.

For miljøbevisste mennesker i et røft klima som også ønsker å være mest mulig dyreetisk bevisste innen det de betrakter som rimelighetens grenser, kan ett alternativ være tekstiler av villsau som lever eller har levd i for dem naturlige og gode omgivelser, forutsatt at ullhøsting har foregått minst mulig lidelsesfremkallende.

Jeg mener det beste for sauen hadde vært å klippe den, i tillegg til å slutte med avl og heller la sauen leve som pensjonist uten å ha noe overordnet mål om å tjene penger på den. Klipping etter behov. Ulla som blir til overs som følge av klippingen går det jo selvfølgelig an å bruke :)

Har du en kommentar?

Navn (vises)
E-post (vises ikke)
Lagre dette til neste besøk?
I BUTIKKEN

 
Alt innhold © Norsk Vegetarforening og/eller andre informasjonsleverandører. Om oss | kontaktinfo.