Bør veganere og vegetarianere droppe skinnsko? (Vegansiden)

Mange vegetarianere forsøker å styre unna så mange produkter fra husdyrindustrien som mulig. For veganere er det å unngå alle animalske produkter enten et selvfølge eller et mål å strekke seg etter.Hva så med skinnsko - bør det unngås? Dette spørsmålet kom nylig opp i The Observer, en britisk avis som har en egen spalte der lesere kan stille etiske spørsmål. Disse besvares på en nyansert måte av avisens journalister.

Avisen poengterer at skinn-industrien har en årlig internasjonal omsetning på over 400 millarder kroner. Tradisjonelt er fremstillingen av skinnvarer forbundet med bruk av svært ressurskrevende (og helseskadelige) kjemikalier, samt et enormt forbruk av vann. Nyere reguleringer i vestlige land har endret denne situasjonen, men den overveiende delen av skinnprodukter kommer i dag fra utviklingsland, der produksjonen altså kan karakteriseres som miljøskadelig.

Hvordan er så miljø-effekten av skinnfri sko? Disse er ofte laget av plastiske materialer, noe Greenpeace mener er sterkt miljøskadelig, men som organisasjonen Peta hevder er mindre miljøbelastende enn behandlet dyreskinn. En mellomløsning - som er optimalt miljøvennlig - er derfor i følge The Observer å kjøpe sko produsert med mindre bruk av plaststoffer.

The Observers artikkel tar ikke for seg de dyrevern-relaterte, etiske aspektene ved å bruke produkter av skinn og lær - som for mange veganere og vegetarianere står helt sentralt. Artikkelen (og linker til etiske sko-produsenter for kvinner) finner du her.Har du en kommentar?

Navn (vises)
E-post (vises ikke)
Lagre dette til neste besøk?
I BUTIKKEN

 
Alt innhold © Norsk Vegetarforening og/eller andre informasjonsleverandører. Om oss | kontaktinfo.