Fakta om veganisme og dyrevern: melk og kyr (Vegansiden)

Hvert år slaktes over 300.000 kyr for å dekke etterspørselen til norske kunder. I tillegg tilbringer hvert år 280.000 melkekyr livet på norske gårder. Hvordan har melkekyrene det før de sendes til slakteren?Hvordan arter hverdagen til kyra seg?
De fleste norske kyr står innesperret på bås ti måneder i året. På bås har kua knapt plass til å røre seg. Etter press bl.a. fra Dyrevernalliansen har Stortinget vedtatt at båsdriften skal avvikles til fordel for løsdrift, men dette er planlagt å ta over 20 år.

Er det ikke naturlig for kuer å gi melk da?
Joda - når de føder kalver så. Men når en kalv blir født, fjernes den vanligvis fra moren så snart den har fått i seg litt råmelk. Den settes alene i en boks, eller sammen med andre kalver.

Hvordan påvirker dette kalvene?
Ku og kalv kan stå og skrike etter hverandre lenge etterpå. Adskillelsen påvirker kalvene negativt, bl.a. slik at de kan få adferdsforstyrrelser. Mange kalver gir seg til å suge på innredningen, sin egen kropp eller andre kalver.

Hvordan påvirker stadig melking kuene da?
Norske kyr er avlet til å melke unormalt mye. Den høye produksjonen belaster stoffskiftet, og kan gi ketose. Dyrene kan bli trette, eller motsatt svært urolige. Melkeproduksjonen kan også gi mastitt, en sykdom som også er kostbar for bøndene.

Hvor lenge melker kyra, og hva skjer deretter?
Når kyrene er tre-fire år, begynner de å melke dårligere. Da sendes de med dyretransport til slakteriet, hvor de ender sine liv som produksjonsdyr.

Ja, men kyr som holdes av mennesker lever vel først et forutsigbart, trygt liv?
Riktignok mates de jevnlig, men det fôret som kyrne får, er ofte så kraftig at det bidrar til kronisk diaré. Dette kan være med på å gjøre fjøset der dyrene holdes innestengt fuktig og skittent.

Denne fremstilling er basert på fakta fra Dyrevenalliansens tekst "Fakta om dyrevern: KU, KALV og OKSE", som gir en mer omfattende skildring av situasjonen for norske kyr.I BUTIKKEN

 
Alt innhold © Norsk Vegetarforening og/eller andre informasjonsleverandører. Om oss | kontaktinfo.