Fakta om veganisme og dyrs rettigheter: egg og verpehøner (Vegansiden)

Det er langt mellom gårdstun der noen få høner tripper rundt i dagens Norge. Allikevel inngår årlig over tre millioner høns i norsk landbruk. 85% av disse er burhøns, og i hver besetning kan det være over 2000 høner. De er del av en industri som har ett mål for øyet: flest mulig egg, og det billigst muligHvordan blir kyllingene født?
I moderne, norsk hønsehold klekkes kyllingene ut i rugemaskiner. De får derfor ingen omsorg av moren - derimot sorteres de etter kjønn når egget klekkes.

Hva skjer med hankyllingene?
De små hannkyllingene avlives normalt i kvern eller gasskammer.

Og hva med hunnene som ales opp til verpehøner?
De fleste verpehøner holdes i nakne bur, tre stykker sammen. Hver fugl har plass tilsvarende litt over ett A4-ark å bevege seg på.

Men det er vel greit å bo i bur?
Vel: gulvet i burene skråner nedover, og mangler normalt sittepinner. Burhøner lærer derfor aldri å stå normalt, og får ofte forkrøplete føtter. Egget triller ut av buret straks det er lagt, og høna har derfor heller ingen mulighet til å ruge på eggene.

Men er det ikke naturlig for høner å legge egg?
Joda - noen få egg i året så. Moderne høner er derimot avlet fram til å kunne legge et egg nesten hver dag. Den voldsomme eggproduksjonen tapper kalkreservene, og går ut over skjelettet. Mange norske høner lider derfor av benskjørhet, noe det stillesittende livet også bidrar til.

Er virkelig ingen andre enn veganere og vegetarianere opptatt av verpehønenes tilstand?
Joda - for eksempel arbeider Dyrevernalliansen for å forbedre hønenes leveforhold. Og både Rådet for dyreetikk, Norsk bonde- og småbrukarlag og Den norske veterinærforening er ifølge Dyrevernalliansen skeptiske til dagens burdrift.

Hva med livsforholdene til økologiske høns da?
Økologiske høns er "frittgående" - noe som betyr at de er sperret inne i en avlukket verden som berstår av begrensede inne- og utearealer. Som andre høns ender også de livet hos slakteren, og de ales opp ene og alene fordi kjøttet eller eggene deres er en etterspurt forbrukervare.

Denne fremstilling er bl.a. basert på fakta fra Dyrevenalliansens tekst "Fakta om dyrevern: HØNE", som gir en mer omfattende skildring av situasjonen for norske kyr.I BUTIKKEN

 
Alt innhold © Norsk Vegetarforening og/eller andre informasjonsleverandører. Om oss | kontaktinfo.