Dine spørsmål (veganisme): Er det mulig å dyrke økologisk mat 100% vegansk?

I økologisk landbruk er bruken av gjødsel fra husdyr sentralt. Er rent vegant økolandbruk derfor egentlig en umulighet?


Hei! Jeg diskuterer veganisme med folk stadig vekk, og i dag ble jeg konfrontert med noe jeg ikke helt hadde et motsvar til.
 
Gjødselen fra dyr i melke- og kjøttproduksjon er nødvendig for å dyrke alle de økologiske matvarene du spiser, var utfordringen denne gang. Hva svarer man til det? Ville verden kunne leve på et økologisk vegansk kosthold, uten gjødselen fra dyrene i landbruket?


Dette er i mine øyne et veldig godt, men ikke så vanlig spørsmål. For du har helt rett: I nesten all økologisk gårdsdrift er det å bruke husdyrgjødsel en helt grunnleggende forutsetning for å gi et rikt jordsmonn.

Dette er selvsagt ikke unikt for økologisk landbruk: Også i konvensjonelt landbruk brukes gjødsel fra husdyr i tillegg til kunstgjødsel, enten for å gi rikere slått, eller på andre måter. Økologisk og ikke-økologisk jordbruk har altså bruk av gjødsel som fellestrekk.

I tillegg til "ren" gjødsel fra dyr, inneholder en del former for kunstgjødsel også animalske biprodukter fra slakteindustrien, inkludert blod og benmel. Dette faller litt utenfor spørsmålet ditt, så jeg skal la det ligge her. Problemstillingen rundt dette er i hovedsak uansett den samme.

Hvorfor bruke møkk for å dyrke mat?
Tradisjonene for å bruke gjødsel, altså avføring, er eldgamle. De peker tilbake på en tid da mennesker stod i akutt fare for sult, og en livsmåte der mennesker nærmest ikke lot noenting gå til spille.

Det er ikke så lenge siden dette opphørte; jeg har selv snakket med en mann på Færøyene som fortalte at før krigen sparte og helte man i hans familie til og med menneskeurin over beitejorda, siden det ga mer gress til sauene. Man sparte altså på menneskeurin i egne beholdere for at det ikke skulle gå til spille, men så det som en verdifull ressurs.

I Norge var det ikke vanlig med selv utedoer før ca 1800 på bygda - man gjorde fra seg på strategiske steder, og om jeg forstår rett ble også dette brukt for å berike det skrinne jordsmonnet, slik det skjer flere steder i verden fortsatt.

Bruk av husdyrgjødsel er altså forankret i tusenårige landbrukstradisjoner, i tider med ressursknapphet, oppfinnsomhet, og et ekstremt tett forhold mellom dyr, mennesker og miljø.

Er bruken av hudyrgjødsel uforenlig med veganisme?
Det aller meste av vegetabilske/plantebaserte matvarer er altså beriket med gjødsel i større eller mindre grad. Og ja, dette gjelder økologiske matvarer i enda større grad enn de ikke-økologiske.

Man kunne derfor være fristet til å tenke at økologisk plantemat enten ikke er vegansk i det hele tatt, eller ihvertfall mindre vegansk enn konvensjonell plantemat. Det siste kan kanskje stemme, og slike vurderinger må alle gjøre selv.

Det som derimot står fast, er at selv om veganske råvarer dyrkes i jord med gjødsel fra husdyr, så regnes denne maten allikevel som vegansk. Det er ikke noe kristerie for å kalle noe vegansk at jorden det dyrkes på, er totalt uten gjødsel fra dyreavføring. Som jeg vil vise kan dette godt endre seg i fremtiden.

Er vegant økolandbruk mulig?
Det foregår i dag en omfattende utprøving av helt vegansk-økologiske produksjonsmåter. Dette nybrottsarbeidet har faktisk allerede pågått i flere tiår, noe som er imponerende når man tenker at selv ordet vegan, og arbeidet for å fremme veganisme bare er 70 år gammelt.

Helt sentralt i dette arbeidet står den britiske foreningen Vegan Organic Network, VON. De har allerede en egen sertifisering for vegansk, økologisk landbruk, såkalt Vegan Organic. Svært mye av arbeidet rundt vegansk økolandbruk foregår nettopp i Storbritannia.

Hvordan fungerer vegansk jordbruk?
Både kunst- og husdyrsgjødsel gjør jordsmonnet rikere. Mange steder er en slik berikelse helt nødvendig for å produsere gode avlinger - eller å produsere noe i det hele tatt, faktisk.

I vegansk økologisk gårdsdrift brukes derfor andre preparater enn de animalske. Det helt sentrale er da bruken av tang og tare, som er svært rikt på gunstige stoffer som gir god grobunn, og gode avlinger. Også andre planter, slik som brennesle, kan komposteres og gi meget god gjødsel. Fyldige detaljer rundt dette finner du på nettsidene til Vegan Organic Network.

Optimalt for norske forhold
Forutsetningene for økologisk, vegansk drift er altså så vidt jeg forstår veldig gode i det meste av Norge. Vi har verdens lengste kystlinje, med hundrevis av mil med nærmest uuttømmelige mengder sjøplanter som kan gi ypperlig gjødsel.

Merk at jeg bevisst skriver at sjøplanter som tang og tare gir god gjødsel. Norske bønder og hageentusiaster har nemlig i hundrevis, ja sikkert tusenvis av år benyttet denne gjødselen fra havet.

Før i tiden brukte man menneskegjødsel, husdyrgjødsel og plantegjødsel, inkludert gjødsel fra havet. Menneskegjødsel er i dag ute av bildet, og i stedet har vi fått kunstgjødsel. Ingen av disse fire er identiske. De har alle sine styrker og svakheter; pris, tilgjengelighet, dyrevennlighet, biologiske konsekvenser, helsefare.

Vegansk økologisk drift finnes allerede, og vil med all sannsynlighet vokse sakte men sikkert. Det blir spennende å se hvordan det utvikler seg. Nesten ingen hadde for noen tiår siden forestilt seg hvordan veganisme skulle bli livsstilen til millioner av mennesker. Hva grensene er for vegansk økolandbruk er det heller ikke mulig å vite sikkert.

Vennlig hilsen Pål W. Thorbjørnsen

(Ps. Dette svaret ble publisert 27.03.12. Det er ment å ta opp noe av det viktigste i det aktuelle spørsmålet. Det er altså ikke noe endelig eller perfekt svar. Har du kommentarer, et liknende spørsmål, eller ville du besvart dette annerledes? Bruk gjerne kommentarfeltet under!)

DINE SPØRSMÅL:
Neste spørsmål om veganisme: Kan veganere bli syke av å spise egg og melk? (05. Apr)
Forrige spørsmål om veganisme: Vitamin fra kumelk heller enn fra tilskudd? (18. Jan)
Fortsatt nysgjerrig? Les mer om spørsmålspalten eller send inn et spørsmål.


VEGETAR - DE 5 SISTE

Hvordan finansere oppstart av vegetar-restaurant?
Hodepine av vegetarmat - stemmer det, og hvorfor?
Mat nok til alle uten kjøtt?
Hvordan overbevise foreldre?
Er melk ok for veggiser?
(Se alle)
VEGAN - DE 5 SISTE

Hvorfor unngå ull og skinn, om man ikke er en perfekt forbruker?
Er cider og øl vegansk
Vegetarisme og vinterslapphet
Er veganisme forenlig med husdyrgjødsel?
Sosiale utfordringer ved nytt kosthold
(Se alle)
MATLAGING - DE 5 SISTE

Hvor få tak i varer som seitan?
Vegetabilsk gelatin, hvor? Hva?
Oppskriften "virker" ikke, hva kan jeg gjøre?
Hermetiserte bønner vs. hjemmekokte
Forslag til 3-retters vegetarmeny som også faller i smak hos altetende
(Se alle)
Har du en kommentar?

Navn (vises)
E-post (vises ikke)
Lagre dette til neste besøk?
I BUTIKKEN

 
Alt innhold © Norsk Vegetarforening og/eller andre informasjonsleverandører. Om oss | kontaktinfo.