Dine spørsmål (veganisme): Er biodynamisk mat vegansk?


Hei. Har lest at frukt og grønt fra biodynamisk produksjon bruker preparater  også fra husdyr (horn, blære, tarm) sånn at heller ikke biodynamisk mat egentlig er for veganere. Folk flest vet ikke det.

Hei, og takk for epost. Dette er en problemstilling Norsk Vegetarforening kjenner godt til. Vi har hatt en artikkel om dette i bladet vårt for over ti år siden, og siden vi opprettet Vegansiden har vi skrevet om biodynamisk mat på la-ligge guiden for veganere:

Demeter-merkede grønnsaker er dyrket i tråd med råd fra den omstridte okkultisten Rudolf Steiner. Dette innebærer at jorda tilsettes delvis animalske preparater, for eksempel fra hjortedyr. En del strikte veganere unngår derfor slike produkter, for eksempel til fordel for vanlige økologiske produkter.
Det er altså korrekt at biodynamisk dyrkede vegetabilske matvarer kan sies å være fremstilt med hjelp av animalske preparater. Hvorvidt dette gjelder alle eller hovedandelen av biodynamiske produkter, kjenner vi ikke til. Iherdige antroposofer argumenterer av og til med at nesten all mat dyrkes i jord tilsatt gjødsel fra dyr, men forskjellen er altså at biodynamisk mat også tilsettes preparater som kommer direkte fra spesielt utvalgte slaktedyr.

Mengden av disse preparatene som brukes skal være relativt små, og de tilføres ikke det endelig produktet direkte, kun jorden maten dyrkes i. Det er derfor ikke vanlig i vegetar/veganmiljøer å kalle biodynamisk mat ikke-vegetarisk eller ikke-vegansk, selv om det slik vi har sett altså kan argumenteres begge veier.

Norsk Vegetarforening kjenner allikevel til norske vegetarianere og veganere som unngår slik mat og heller kjøper andre slags økologiske matvarer, eller rett og slett konvensjonelt dyrket mat.

Kos deg meg all den gode, ordinære økologiske veganmaten som er å få tak i på markedet om dagen!

Hilsen Pål W. Thorbjørnsen

(Ps. Dette svaret ble publisert 19.04.10. Det er ment å ta opp noe av det viktigste i det aktuelle spørsmålet. Det er altså ikke noe endelig eller perfekt svar. Har du kommentarer, et liknende spørsmål, eller ville du besvart dette annerledes? Bruk gjerne kommentarfeltet under!)

DINE SPØRSMÅL:
Neste spørsmål om veganisme: Vanskelig som glutenfri veganer? (11. Mai)
Forrige spørsmål om veganisme: Fersk veganer søker råd om kosthold (05. Apr)
Fortsatt nysgjerrig? Les mer om spørsmålspalten eller send inn et spørsmål.


VEGETAR - DE 5 SISTE

Hvordan finansere oppstart av vegetar-restaurant?
Hodepine av vegetarmat - stemmer det, og hvorfor?
Mat nok til alle uten kjøtt?
Hvordan overbevise foreldre?
Er melk ok for veggiser?
(Se alle)
VEGAN - DE 5 SISTE

Hvorfor unngå ull og skinn, om man ikke er en perfekt forbruker?
Er cider og øl vegansk
Vegetarisme og vinterslapphet
Er veganisme forenlig med husdyrgjødsel?
Sosiale utfordringer ved nytt kosthold
(Se alle)
MATLAGING - DE 5 SISTE

Hvor få tak i varer som seitan?
Vegetabilsk gelatin, hvor? Hva?
Oppskriften "virker" ikke, hva kan jeg gjøre?
Hermetiserte bønner vs. hjemmekokte
Forslag til 3-retters vegetarmeny som også faller i smak hos altetende
(Se alle)
5 Comments

rudolf steiner - okkultist??????? trodde dere var seriøse!

Å kalle noen som utgir en tittel som "Okkult vitenskap og okkult utvikling" for okkultist er vel knapt useriøst eller usakelig. Det til side: poenget her er at kunnskap om hvordan mat fremstilles, og hva det inneholder er en fordel for alle forbrukere, siden man da står fritt til å gjøre et selvstendig og informert valg. Deler av biodynamisk produksjon tilfredsstiller altså ikke de etiske kravene til en del veganere. Det er det vi her ønsker å belyse, uten at dette selvsagt er en sak vi ønsker å sette noe spesielt fokus på.

De biodynamske metodene er grundig og vitenskapelig forsket på de siste 50-60 årene. Ikke bare gjennom biodynamiske foreninger, men på Universitetsnivå.

Det er nærmest ikke mulig å få tak i grønnsaker og frukt hvor ku-/hest-/sau-/gris og fjørmøkk er brukt i jorden på ett eller annet tidspunkt i løpet av året. I økologisk jordbruk er det fullt tillat å bruke bein-/horn-/klovmel som fosforkilde, og blodmel som nitrogenkilde. Dette gjelder vanlig konvensjonelt jordbruk hvor sprøytemidler og kunstgjødsel brukes i tilleg, og debio-/kravgodkjent jordbruk.

Biodynamisk jordbruk skiller seg kun ut ved at to preparater er laget ved bruk av kuhorn og en dyreblære eller mage (husker ikke helt). Nesten ikke noe jordbruk er veganorientert, noen få gårder på verdensbasis er vegetar orientert.

Hovedpoenget mitt er at det eksisterer nesten ikke grønnsaker/korn i handel hvor en eller annen form for horn-/beinmel brukes 3-4 hvert år, eller hvor husdyrmøkk pløyes inn i jordene. Unntaket er hydrokulturer i drivhus, hvor hovedsakelig kunstjgødsel er brukt. Noen få drivhus prøver å dyrke med biprodukter fra vin- og sukkerproduksjon. Disse er igjen fermentert før de kan brukes. Det veganske jordbruk er nærmest ikke eksisterende, og det er nok umulig å livnære seg på de lille som er av slike produkter.

Arild, du oppsummerer i mine øyne perfekt den holdningen jeg dessverre foreså innledningsvis:

"Iherdige antroposofer argumenterer av og til med at nesten all mat dyrkes i jord tilsatt gjødsel fra dyr, men forskjellen er altså at biodynamisk mat også tilsettes preparater som kommer direkte fra spesielt utvalgte slaktedyr."

Du utdyper og søker å argumentere for dette, og understreker dermed samtidig mitt poeng.

Som Norsk Vegetarforening skriver: "En del strikte veganere unngår derfor slike produkter, for eksempel til fordel for vanlige økologiske produkter." Det er dette som er spørsmålet her. Om noen av okkulte, religiøse eller helt andre grunner velger å tilsette hjorteblærer og kuhorn i jorda i små/ørsmå mengder, gjerne på dager med spesiell månefase eller stjernekonstellasjoner, så kan de gjøre det.

Vegetarisme, og da spesielt veganisme, innebærer å problematisere, og gjerne belyse, enkelte, hoveddelen eller samtlige former for konsum/bruk av dyreprodukter. Om noen i tillegg til å tilsette animalsk gjødsel (noe jeg altså skriver ovenfor, men som du enten har oversett eller ikke velger å forholde deg til, men istedet presenterer som en ny opplysning) så er det et poeng som kan være av interesse for enkelte konsumenter, slik som innsenderen av dette spørsmålet, og som jeg forsøker å belyse innen rammen av dette innsendte spørsmålet.

Som jeg skrev, "Deler av biodynamisk produksjon tilfredsstiller altså ikke de etiske kravene til en del veganere." Det finnes et utall ulike kriterier for hva som er god mat eller ikke, og for noen er den eksotiske skikken å tilsette dyrehorn og blærer på en nærmest rituell måte noe uønsket, eller også problematisk av etiske hensyn. At dette etiske standpunktet hos noen som tar etiske spørsmål svært, svært seriøst får troende Steiner-følgere til å ville forsvare sin troslære og trospraksis, er kanskje dessverre talende for et sterkere ønske om å forsvare sin ideologi, enn et ønske om å forholde seg til at andre mennesker har andre ønsker og kriterier for hva som er god mat.

Som jeg påpeker: "Mengden av disse preparatene som brukes skal være relativt små, og de tilføres ikke det endelig produktet direkte, kun jorden maten dyrkes i. Det er derfor ikke vanlig i vegetar/veganmiljøer å kalle biodynamisk mat ikke-vegetarisk eller ikke-vegansk, selv om det slik vi har sett altså kan argumenteres begge veier." Norsk Vegetarforening deler dette mest utbredte standpunktet, men vi har heller ikke noe problem med å belyse, og ta hensyn til at et lite midretall av veganere opplever det annerledes, der dette faller seg naturlig.

Det er rigtigt at man i den biodynamiske dyrkningsmetode anvender specielle præparater, der tilføres dels jorden og i andre tilfælde kompost og anden form for gødning. Et af disse præparater er fremstillet af kogødning, de andre af lægeplanter og kvarts. De omtalte dyreorganer bruges udelukkende som "indpakning", mens præparaterne modnes ½ år i jorden, og kasseres derefter inden præparaterne bruges.

Har du en kommentar?

Navn (vises)
E-post (vises ikke)
Lagre dette til neste besøk?
I BUTIKKEN

 
Alt innhold © Norsk Vegetarforening og/eller andre informasjonsleverandører. Om oss | kontaktinfo.