Veganguide: Hvorfor veganer? Del 3: For miljøet og en bedre verden (Vegansiden)


 
 

-Verdens naturresssurser er i ferd med å tæres ut. Både kjøtt- fiske- og ikke minst meieriindustrien bidrar til å forringe verdens miløtilstand:

-Enorme arealer går med til forproduksjon og beitemarket. Vi produserer mat til husdyr heller enn trengende mennesker.

-Det behøves opptil 10 kilo vegetabilsk føde for å ale frem ett kilo kjøtt! Dyrefor kommer ofte fra tidligere regnskogsområder, selv om kjøttet er aldri så norsk.

-I land med vannknapphet er husdyrindustrien en av de viktigste kildene til dette voksende, stadig mer alvorlige problemet.

-Dyreindustrien tar beslag på en vesentlig del av verdens energiressurser, og er vel så skadelig for miljøet som fly- og biltrafikk.

-Kjøtt og dyreprodukter er på ingen måte «klimanøytral kost». Er du opptatt av redusere ditt co2-forbruk er kjøtt et utmerket utgangspunkt. Det sies at kuenes egne «gassutslipp» forrurenser mer enn verdens samlede bilpark!

-Skadelige stoffer fra gjødsling og siloer renner ut i nærliggende vann og tar livet av den naturlige faunaen og gjør vannet udrikkelig for både dyr og mennesker. Det er ikke for ingenting at vannet nederst i mange norske vassdrag ikke bør drikkes.

-Den stadig økende etterspørselen etter fisk og sjømat er en avgjørende faktor når havene tømmes for ressurser.
 

Gå videre til neste del: Hvordan bli veganer? Hvor begynner jeg?
Gå tilbake til forrige del: Hvorfor veganer? Del 2: For dyra

Veganguide på nett, del for del:

1: Hva er veganisme?
2: Hvorfor veganer?
    Del1: For deg selv og din egen helse
    Del2: For dyra
    Del3: For miljøet og en bedre verden
3: Hvordan bli veganer? Hvor begynner jeg?
4: Hva spiser veganere?
5: Den nye maten
6: Men, blir det ikke mye kjedelig og sunn mat da?
7: Spise ute?
8: Veganisme -gambling med helsa?
9: Hvilke næringsstoffer bør en som veganer være oppmerksom på?
10: Men, hva med proteiner?
11: Vanlige spørsmål / myter
12: Mer informasjon??
Har du en kommentar?

Navn (vises)
E-post (vises ikke)
Lagre dette til neste besøk?
I BUTIKKEN

 
Alt innhold © Norsk Vegetarforening og/eller andre informasjonsleverandører. Om oss | kontaktinfo.