Produktguide for vegetarianere og veganere: enkeltprodukter, lister, omtaler

Norsk Vegetarforenings oversikter over matvarer som er egnet for veganere og alle slags vegetarianere vokser fra uke til uke, med stadig bedre oversikt:


Produkter: mat og drikke
Utvalgt via solide kriterier. Du kan delta.

Produktomtaler
Fyldigere omtaler av spesielle matvarer.

Komplette lister
Fullstendiger oversikter over ulike områder.

La ligge-liste
Produkter en del veg. vil unngå.