Norsk Vegetarforenings vedtekter


Dette er et av Norsk Vegetarforenings offisielle Grunndokumenter.

1. Stiftelse:
Norsk Vegetarforening ble stiftet onsdag 14. juni 1995, som en sammenslutning av Norges Vegetariske Landsforbund (stiftet 1930) og Vegetarianerforeningen (stiftet 1993). De to nevnte foreningene opphørte ved denne sammenslutningen.

2. Formål:
Norsk Vegetarforening har som formål å fremme vegetar- og vegansaken ved informasjonsarbeid.

3. Definisjoner:
Vegetarisme er et kosthold uten kjøtt og fisk, samt eventuelt andre dyreprodukter som egg og melk. Veganisme er et kosthold som ikke inneholder noen matvarer av animalsk opprinnelse.

4. Internasjonalt samarbeid:
Norsk Vegetarforening er tilknyttet The European Vegetarian Union, The International Vegetarian Union, og representerer den for tiden passive Vegans International i Norge.

5. Drift:
Foreningens daglige drift besørges av et sekretariat, som også utgjør styret i foreningen. Dette ledes av en valgt informasjonssekretær, som fungerer som foreningens daglige leder. Informasjonssekretæren velges av sekretariatet for to år om gangen. Andre medlemmer av sekretariatet tilkjennes i samråd titler som angir deres funksjon, slik som sekretær, redaktør, kasserer osv.

6. Arbeidsområde:
Som frivillig og ideell organisasjon, utformes Norsk Vegetarforenings arbeid av de som er med i sekretariatet.

7. Arbeidsmetode:
Foreningens arbeid skal preges av gjensidig toleranse for og mellom de ulike formene for vegetarisme, herunder veganisme, og ikke kritisk stille disse opp mot hverandre. Foreningen skal aldri fremme eller støtte ulovlige aktiviteter som skjer under påskudd av å beskytte eller frigjøre dyr.

8. Faglige begrensninger:
I foreningens kontakt med vegetarianere og andre interesserte skal helseråd kun gis på et generelt og saklig grunnlag. Kun personer med faglig utdannelse er kvalifisert til å gi konkret og individuell ernæringsrådgivning til enkeltpersoner i foreningens navn.

9. Lokallag:
Lokale foreninger som har et arbeidsområde i tråd med paragraf 2 i disse vedtektene kan tas opp som lokallag i Norsk Vegetarforening. Slike lokallag forplikter seg til å inkorporere punktene 2,3,7 og 8 fra disse paragrafene.

10. Lokale kontakter:
Enkeltstående medlemmer av Norsk Vegetarforening kan også fungere som lokale pressekontakter og / eller lokalkontakter for andre interesserte. Disse utnevnes av sekretariatet, og forplikter seg til å arbeide i tråd med foreningens vedtekter og sekretariatets veiledning.

11. Medlemskap:
Medlemskap er åpent for alle med interesse for vegetarsaken, og tegnes for ett år ad gangen.

12. Endring av vedtektene
: Disse vedtektene kan kun endres av styret etter at innkalling til årsmøte er sendt til foreningens medlemmer.

13. Oppløsning:
Oppløsning av foreningen kan kun skje dersom hele styret / sekretariatet trekker seg fra sine verv, og ingen med minst to års medlemskap i foreningen eller med styret / sekretariatets godkjennelse ønsker å videreføre foreningens arbeid.Har du en kommentar?

Navn (vises)
E-post (vises ikke)
Lagre dette til neste besøk?
I BUTIKKEN

 
Alt innhold © Norsk Vegetarforening og/eller andre informasjonsleverandører. Om oss | kontaktinfo.