Grunndokument fra Norsk Vegetarforening:
Meningsmangfold, vegetarisme og veganisme

Dette dokumentet er ment å tydeliggjøre bredden innen vegetarverdenen, og hvordan vi som forening forholder oss til dette.


Dett er et av Norsk Vegetarforenings offisielle Grunndokumenter. Det er ment å gi detaljerte og tydelige definisjoner. Mer kortfattet informasjon om hva vegetarmat og vegetarisme er finner du i Spørsmålspalten.

Oppsummering
 • NV arbeider for å fremme mange former for vegetarisme, men uten å foreskrive en spesifikk form for veg. som riktig for, eller noe som bør etterstrebes av alle.
 • NV ønsker å være foreningen både for veg. som spiser soya- og eggburgere fra store internasjonale selskaper, men også foreningen for dem som spiser økologisk, vegan rawfood: Vi er, og ønsker å være foreningen for alle vegetarianere og veganere.
 • NV ønsker ikke å presentere det ene eller andre svaret som det eneste rette rundt en rekke kontroversielle spørsmål som listes opp under. Mange av dem er mindre viktige for mange, noen av dem er sentrale for enkelte, noe vi innser og søker å ta hensyn til.
 • Hensynet til veganisme har alltid stått, og vil også alltid stå i en særstilling ift. de ulike formene for vegetarisk livsstil, etikk, matlaging og helse NV presenterer.

Bakgrunn
Det finnes en lang rekke innfallsvinkler til, og begrunnelser for å velge en vegetarisk/vegan (heretter forkortet 'veg.') livsstil. På samme måte finnes det en stor bredde innen veg. matvalg og livsførsel ellers, og til slutt en stor bredde hva gjelder rammen vi veg. plasserer vårt kostvalg innenfor - både politisk, etisk, åndelig og helsemessig.
    
Det har følgelig alltid vært, og vil alltid være, spørsmål vi veg. ikke er enige om ift veg. kosthold og livsstil. Inkludert problemstillinger som gjerne kan oppleves som helt sentrale av enkelte.
   
Norsk Vegetarforening erkjenner dette mangfoldet. Vårt ønske er å fungere som knutepunkt og talerør for så mange veg. som overhodet mulig. Her utdyper vi hvordan vi forholder oss til dette meningsmangfoldet på en mest mulig konstruktiv måte.

Upartiskhet
NV har som målsetning å informere, inspirere og gjøre det enklere og tryggere å ha det kostholdet og livsstilen den enkelte veg. selv ønsker. NV arbeider altså for å fremme veg., men uten å foreskrive en spesifikk form for veg. som riktig for, eller noe som bør etterstrebes av alle.

Å fremme mangfold
Vår presentasjon av veg er normativ i den forstand at vi mener veg. er et gunstig valg, men også deskriptiv i den forstand at vi ikke fremhever ett av flere valg innenfor veg. kosthold og livsstil som rett for alle.
   
Som det fremgår av våre vedtekter ønsker vi å fremheve dette mangfoldet som noe positivt. Et slikt mangfold er for NV en styrke ved, heller enn et problem ved veg.
   
I praksis innebærer dette at vi rent faktisk i årevis f.eks. har fremmet et mer miljøvennlig, sunt og dyrevennlig (altså etisk/vegansk orientert) kosthold. Vi gjør dette ved å belyse at disse valgene finnes, hvordan de kan begrunnes, og å gjøre det enklere å ta slike valg, men allikevel uten noen slags premiss om at alle veg. bør ta nettopp dette valget.
   
NV kan i sitt informasjonsarbeid vise både fordeler og utfordringer ved spesifikke veg. valg, og trekke fram både argumenter og motargumenter i det aktuelle spørsmålet. Vi søker alltid å gjøre dette på en positivt vinklet måte, selv der det evt. er kontroverser.

Konkrete spørsmål vi ikke tar endelig stilling til

NV ønsker ikke å presentere det ene eller andre svaret som det eneste rette rundt problemstillingene som listes opp under. Vi vil verken oppfordre til eller advare mot det ene eller andre svaret, selv om vi i vårt informasjonsmateriell altså både kan belyse selve problemstillingene og ulike svar på dem:

 • Hvorvidt man nødvendigvis må avstå fra egg, melk, skinn, ull osv. av etiske grunner.
 • Hvorvidt man nødvendigvis må velge økologiske matvarer.
 • Hvorvidt man bør/må avstå fra svært sukkerholdige/potensielt usunne matvarer.
 • Hvorvidt soyaprodukter nødvendigvis har en helseskadelig effekt og bør advares mot.
 • Hvorvidt meieriprodukter nødvendigvis har en helseskadelig effekt og bør advares mot.
 • Hvorvidt man bør unngå produkter fra firmaer/land/områder som kan anses som etisk problematiske.
 • Hvorvidt potensielt usunne ferdigprodukter osv. bør/må advares mot av helsemessige årsaker.
 • Hvorvidt det bør advares mot varmebehandlet mat, eller motsatt: en ren rawfood-diett.

(Problemstillingene er ikke ordnet i noen spesiell rekkefølge, bortsett fra at mer vanlige problemstillinger er plassert høyere opp.)

Veganisme
Vegant kosthold som en distinkt og verdifull form for vegetarisme er nedfelt i NVs vedtekter. Vår erfaring tilsier at det er fullt mulig å balansere det å informere og skape entusiasme om vegetarisme generelt og veganisme mer spesifikt. Hensynet til veganisme har alltid kommet i en særstilling ift. de ulike formene for vegetarisk livsstil, etikk, matlaging og helse NV presenterer, og dette hensynet vil alltid forbli sentalt i informasjonsarbeidet vårt. 

Hvorfor er dette viktig?
NV ønsker å være foreningen både for veg. som spiser soya- og eggburgere fra store internasjonale selskaper, men også foreningen for dem som spiser økologisk, vegan rawfood.
   
Noen drømmer om å kunne få så mye kjøttfri hurtigmat og vegant godteri som mulig på bensinstasjonen. Andre drømmer om mer fairtrade økologiske spirer og rå, kaldpresset kokosolje fra holistiske helsekostforhandlere. NV innser at begge disse ytterpunktene kan virke uheldige for noen, og sentrale for andre. NV innser med andre ord at uansett hva slags aspekt ved en veg. livsstil som belyses, så vil det nødvendigvis virke lite relevant for en del veg.
   
For at foreningen skal favne bredt, inkludert ytterpunktene nevnt ovenfor, ønsker vi derfor å f.eks. belyse både det veldig sunne, og det veldig lettvinte. Vi mener dette kan gjøres samtidig, og uten at det ene går på bekostn>ing av det andre. Og det er dette vi etterstreber i vårt arbeid. NV har en målsetning om å favne bredest mulig, og opplever at dette kan gjøres uten at det går på bekostning av smalere interesser.
   
Vi er, og ønsker å være foreningen for alle vegetarianere og veganere, og vår erfaring er at premissene i dette dokumentet gir det beste grunnlaget for et effektivt arbeid som når og inkluderer flest mulig med interesse for et grønt kosthold.


1 Comment

Dere er flinke! takk skal dere ha :)

Har du en kommentar?

Navn (vises)
E-post (vises ikke)
Lagre dette til neste besøk?
I BUTIKKEN

 
Alt innhold © Norsk Vegetarforening og/eller andre informasjonsleverandører. Om oss | kontaktinfo.