Europeisk læringssamarbeid

Fra 2012 til 2014 har Norsk Vegetarforening deltatt i et internasjonalt EU-læringsprosjekt med søster-organisasjoner i andre land.Hvordan spre informasjon om vegetarisme og veganisme på en måte som publikum virkelig kan lære av? Dette er et sentralt spørsmål for alle som vil gjøre det attraktivt å velge grønt.

 

Grundtvig-programmet er et EU-basert tiltak for å styrke voksenopplæring og annen informasjonsformidling på kryss av landegrensene. Over en toårsperiode har Norsk Vegetarforening hatt gleden av å delta i et slikt program sammen med liknende organisasjoner i bl.a. Tyskland, Nederland, Østterrike, Sveits og Frankrike.

 

Fra 2012 til 2014 har vi i dette læringsprosjektet avholdt seks ulike møter i Tyskland, Nederland, Belgia, Sveits og Norge. Møtene har gått over 2-3 dager, og dekket en rekke ulike konkrete punkter vi har ønsket å lære mer om, og bli bedre på. Det norske møtet arrangerte Norsk Vegetarforening, som har sendt 12 besøkende til programmene utenlands. Vi har gjerne vært 20-30 personer til stede på hvert møte. På disse samlingene har vi delt erfaringer siden sist, og både de større og de mindre organisasjonene har blitt inspirert av å følge hverandres utvikling.

 

Dette har vært første gang Norsk Vegetarforening har deltatt i et bredt internasjonalt samarbeid. Vi har også tidligere hatt en del kontakt med søsterorganisasjoner i Sverige, Danmark og Storbritannia, men gjennom deltakelse i dette Grundtvig-arbeidet har slik kontakt blitt tettere og mer langvarig enn før. 

 

Vi har både fått mye inspirasjon, ferske perspektiver og masse konkret læring ut av Grundtvig-partnerskapet med våre søster-organisasjoner. Ut over de brede målsetningene om å bli bedre på formidling og opplæring, har vi fått en rekke store og små håndfaste ideer vi har hatt stor nytte av. Mye av dette hadde vi neppe kommet frem til på egen hånd som enkeltorganisasjoner. Både det rent formidlingsmessige (språk- og billedbruk), men også det å fungere som en liten informasjonsformidler rettet mot et stort publikum er noe vi har lært mye om ved gjensidig inspirasjon. Den uventede, uformelle læringen ved de ulike møtene har vært en stor ekstra bonus for oss i tillegg til de konkrete foredragene og workshop'ene vi har avholdt.

 

Det å levere kunnskap om vegetar- og veganmat til et bredt og voksende publikum er en ny utfordring. For en del år siden var det i hovedsak de mer spesielt interesserte som var nysgjerrige på plantebasert kosthold, og informasjonen Norsk Vegetarforening formidlet var utformet deretter. Dette er nå i endring, og måten vi formidler på må tilpasses deretter. Det å samarbeide, og lære både av og sammen med liknende informasjonsformidlere fra store deler av Europa har vært av svært stor verdi, og de ulike organisasjonene har vurdert et formalisert samarbeid i ettertid av prosjektet, noe som antakelig ligger litt lenger frem i tid.

 

Mer om målet og erfaringene i prosjektet kan du lese på  Strategan.eu

 

Les mer i foreningsbloggen:
Forrige post: Ny, superlekker vegankokebok i trykk! (03. Des)
Nyeste post: Ny og enda større medlemspakke (06. Nov)Har du en kommentar?

Navn (vises)
E-post (vises ikke)
Lagre dette til neste besøk?
I BUTIKKEN

 
Alt innhold © Norsk Vegetarforening og/eller andre informasjonsleverandører. Om oss | kontaktinfo.