Kriterier og definisjoner:
Hva må til for å kalle et produkt vegetarisk eller vegansk?

Hva skal til for at en matvare kan betegnes som "egnet for veganere" eller "egnet for vegetarianere"? Her får du endelige, definitive svar som fjerner tvil og usikkerhet.


Dette er et av Norsk Vegetarforenings offisielle Grunndokumenter. Det er ment å gi detaljerte og tydelige definisjoner. Mer kortfattet informasjon om hva vegetarmat og vegetarisme er finner du i Spørsmålspalten.
 
Oppsummering
* Veganske matvarer inneholder ingen animalske produkter overhodet.
* Vegetariske matvarer kan i tillegg inneholde melk og / eller egg.
* Dette er endelige definisjoner. Fisk feks. er aldri vegetarisk.
* Matvarer med ørlitt ikke-vegetariske ingredienser er aldri vegetarisk.
* Vegetariske kunder kan selv velge å være "liberale".
* Tilbydere av vegetarmat kan ikke være "liberale" på samme måte.

Hensikt
Dette grunndokumentet fra Norsk Vegetarforening gir en endelig, tydelig og lettfattelig definisjon på hva som må ligge til grunn for å kunne si at en matvare er egnet for veganere og vegetarianere.

Målgruppen er alle med interesse for vegetar- og veganfenomenet. Det er spesielt ment å være avklarende for alle som arbeider med mat, og ikke-vegetarianere som forholder seg til vegetarianere på en eller annen måte. Til sist er det også ment som en definitiv, autoritativ ressurs vegetarianere kan henvise til hvis noen feks påstår at fisk "er vegetarisk for meg".

Definisjoner det er allmen enighet om
Definisjonene i dette dokumentet er i tråd med hvordan ordene vegetarisk og vegansk brukes, og alltid har vært brukt, både i Norge og internasjonalt. Dette er entydige definisjoner slik de finnes i ordbøker, slik de brukes av vegetarorganisasjoner og slik de brukes av alle andre som fremmer vegetarisme.

Definisjon: Hva er vegan mat?
For at et matvare, enten en råvare, halvfabrikata eller et ferdigprodukt, skal kunne kalles vegansk, må det være helt fritt for alle animalske ingredienser, og heller ikke ha vært behandlet / fremstilt ved hjelp av slike. Dette inkluderer både kjøtt, fisk, egg, melk, skalldyr, dyrefett, honning og absolutt alle andre ingredienser med animalsk opphav.

Noen eksempler:
- En grønsakssuppe på ti liter med kun en terning kyllingbuljong er altså ikke vegansk.
- En stor, grønnsaksbasert pastarett med kun et lite dryss parmesan er altså ikke vegansk.
- En kakao laget kun på soyamelk, men med kakaopulver med ørlitt laktose er altså ikke vegansk.
- En rawfood økologisk nøtte- og daddelkake med litt honning er altså ikke vegansk.


Norsk Vegetarforening har en oppdatert oversikt over de vanligste estoffene og tilsetningsstoffene som ikke er egnet for veganere. Slike oversikter vil aldri bli endelige, da nye ingredienser og estoffer/ingredienser innen en estoffbetegnelse er i endring. Ved å forholde seg til definisjonen ovenfor, og kontakte sine leverandører, kan en matprodusent allikevel være i stand til å objektivt fastslå om en matvare møter kriteriene for å kunne kalles vegansk eller ikke.

Definsisjon: Hva er vegetarisk mat?
For at et matvare, enten en råvare, halvfabrikata eller et ferdigprodukt, skal kunne kalles vegetarisk, må det være helt fritt for alle animalske ingredienser som kommer fra døde dyr, og heller ikke ha vært behandlet / fremstilt ved hjelp av slike. Dette innebærer både kjøtt, fisk, skalldyr og absolutt alle ingredienser som har et slikt opphav. Derimot er en matvare vegetarisk om den inneholder egg eller meieriprodukter, gitt at heller ikke disse inneholder eller er bearbeidet med ingredienser fra slaktedyr, slik som animalsk løpe (feks i pizzaost) eller gelatin (feks i lettyoghurt).

Noen eksempler:
- En stor paella med kun noen helt få reker er altså ikke vegetarisk.
- En grønnsakspizza med ost som inneholder animalsk løpe (et slakteprodukt) er altså ikke vegetarisk.
- En grønnsakspizza med ost uten løpe, eller med mikrobiell løpe, er derimot vegetarisk.
- En blomkålssuppe med kumelk er vegetarisk, men ikke vegansk.


Norsk Vegetarforening har en oppdatert oversikt over de vanligste estoffene og tilsetningsstoffene som ikke er egnet for vegetarianere. Slike oversikter vil aldri bli endelige, da nye ingredienser og estoffer/ingredienser innen en estoffbetegnelse er i endring. Ved å forholde seg til definisjonen ovenfor, og kontakte sine leverandører, kan en matprodusent allikevel være i stand til å objektivt fastslå om en matvare møter kriteriene for å kunne kalles vegetarisk eller ikke.

Ulike former for vegetarisk mat
I den grad det er relevant, kan man skille mellom:
* Vegan mat - inneholder kun rent vegetabilske matvarer
* Lakto-vegetarisk mat - inneholder kun vegetabilske matvarer og melk
* Ovo-vegetarisk mat - inneholder kun vegetabilske matvarer og egg
* Lakto-ovo-vegetarisk mat - inneholder kun vegetabilske matvarer og både melk og egg

Noen eksempler:
En ren grønn salat er vegan
En grønn salat kun tilsatt cottage cheese er lakto-vegetarisk
En grønn salat kun tilsatt egg er ovo-vegetarisk
En grønn salat tilsatt både cottage cheese og egg er lakto-ovo-vegetarisk


Hva med fisk og 'pesketarisme?'
Det er en utbredt misoppfattelse at noen vegetarianere spiser fisk. Dette er en faktafeil, noe som ikke må forveksles med en nedvurdering av et slikt kosthold.

Fisk, skjell, østers og all annen sjømat er, har alltid vært, og vil alltid forbli ikke-vegetarisk, og derfor ikke egnet for vegetarianere. Et kosthold basert på vegetarisk mat og fisk kalles av og til pesketarisk / pesketarisme, men dette er altså ikke en form for vegetarisme, men derimot et kosthold som kan sies å ligge tett opp til vegetarisk kosthold.

Noen eksempler:
En grønn salat med noen få blåskjell er ikke, og må ikke kalles vegetarisk eller vegan
En vegetabilsk thairett tilsatt litt østerssaus er ikke, og må ikke kalles vegetarisk eller vegan


Vegansk versus vegetarisk mat - konsist oppsummert
Av definisjonene over fremgår dette:
* All vegansk mat er per definisjon vegetarisk, og egnet for alle vegetarianere.
* All vegetarisk mat er derimot ikke nødvendigvis vegansk og egnet for alle veganere.
* Hvis en matvare ikke er vegetarisk, er den garantert heller ikke vegan.
* Mens veganere kun spiser rent vegetabilsk mat, inkluderer vegetarbegrepet også enkelte ikke-vegetabilske matvarer, nemlig egg og melk.

Ikke rom for slingringsmonn rundt disse begrepene
Det kan sies at det er en stor kvantitativ forskjell i mengden ikke-vegetariske ingredienser mellom en hønsegryte og en grønnsaksgryte med ørlitt hønsebuljong. Samtidig er det ingen kvalitativ forskjell mellom de to, i den betydning at ingen av dem er mer vegetariske enn den andre. Begge er per definisjon ikke-vegetariske, helt uavhengig om de inneholder 10% eller 0.1% kyllingkjøtt.

Det er aldri rom for omtolkninger som tilbyder...
På samme måte som et produkt med f.eks. ørlitt svinefett ikke er, og aldri kan bli, kosher eller halal, kan et slikt produkt med svinefett heller aldri være, eller bli, vegetarisk eller vegansk.

På samme måte som er produkt med kun ørlitt nøtter, ørlitt melk eller ørlitt gluten ikke er egnet for henholdsvis nøtteallergikere, melkeallergikere eller glutenallergikere, er feks. et produkt med melk heller aldri egnet for veganere, og et produkt med fisk heller aldri egnet for noen vegetarianere.

...Men det er rom for å gjøre unntak som kunde...
For en kunde er det essensielt å få klar, korrekt og sikker informasjon fra en tilbyder. At kunden så kan velge å gjøre unntak i forhold til sine egentlige ønsker endrer ikke ved tilbyders ansvar på noen måte, og uthuller ikke definisjonene tilbyder må forholde seg til for å kunne presentere et produkt som egnet i tråd med definerte retningslinjer.

Det at det finnes klare grenser for hva som er vegansk og vegetarisk, betyr ikke at veganere og vegetarianere ikke selv kan velge å se bort fra disse grensene i enkelttilfeller.

Slike unntak en vegetarianer måtte tillate seg berører på ingen måte selve definisjonen av hva som er vegetarisk eller vegansk. Dette er et helt sentralt poeng mange ikke er klar over. Vegetarisk og vegansk er endelige størrelser. Når vegetarianere og veganere velger å se bort fra disse, berører ikke det selve definisjonene.

...og dette er utgjør ikke noe paradoks!
Det at noen melkeallergikere i noen få tilfeller feks. kan godta et produkt med ørlitt melk, for eksempel av sosiale eller praktiske grunner, gjør ikke selve produktet mer melkefritt eller allergivennlig av den grunn! På samme måte kan enkelte veganere og vegetarianere i enkelttilfeller godta produkter som hypotetisk kan, eller rent faktisk inneholder uegnede ingredienser (godteri i løsvekt på kjøpt på ferie uten estoff-angivelse, for eksempel).  

De fleste produsenter og mattilbydere vil innse alvoret i å angi et produkt som egnet for nøtteallergikere eller kosher dersom produktet ikke også rent faktisk er helt og fullstendig nøttefritt eller kosher. Rent objektivt er det eksakt like alvorlig å kalle et produkt med hønsebuljong vegetarisk, eller et produkt med laktose vegansk.

Ved tvilstilfeller
Det kan selvsagt finnes tilfeller der det er usikkerhet om en ingrediens er vegetarisk eller ei. En produsent må i slike tilfeller undersøke dette momentet nærmere om man ønsker å betegne et produkt som egnet for vegetarianere, eller unngå å bruke begrepene vegetarisk eller vegan - slik man og ville gjort det ovenfor allergikere osv. Hypotetisk kan for eksempel rødvin inneholde okseblod, men dette er svært sjeldent, og ikke en utfordring for vegetarianere eller produsenter flest. Ved å bruke mest mulig rene, ubehandlede råvarer, forsvinner eller reduseres kilden til et absolutt minimum.

Norsk Vegetarforening bistår i den grad det mulig produsenter med å vurdere om et produkt er egnet for vegetarianere eller veganere ved forespørsel. Foreningen har derimot ingen sertifiseringsordning for vegetariske og veganske produkter.

For kunder som ønsker vegetar- og veganmat har vi en Produktguide som hele tiden utvides. I Forumet kan man også diskutere produkter med andre.1 Comment

det er animalsk løpe i cottage cheese

Har du en kommentar?

Navn (vises)
E-post (vises ikke)
Lagre dette til neste besøk?
I BUTIKKEN

 
Alt innhold © Norsk Vegetarforening og/eller andre informasjonsleverandører. Om oss | kontaktinfo.