Trygg informasjon og god helse:
Anbefalinger fra Norsk Vegetarforening


Dette er et av Norsk Vegetarforenings offisielle Grunndokumenter.

1. Anbefalte informasjonskilder


Både på internett og i bokform finnes det utallige kilder til informasjon om vegetarisme og veganisme. De fleste er nyttige, mange er svært gode, enkelte er preget av kontroversielle syn, og noen ytterst få presenterer potensielt skadelige råd.

Nettsteder
Norsk Vegetarforening anbefaler både nettsidene og utgivelsene til følgende organisasjoner, som et supplement til våre egne nettsider:

The Vegetarian Society - www.vegetariansociety.co.uk
The Vegan Society - www.vegansociety.co.uk
Physicians Committee for Responsible Medicine - www.pcrm.org
Norsk vegansamfunn - www.vegansamfunnet.no


Disse har over lang tid presentert saklig, solid og oppdatert informasjon rundt det å leve vegetarisk eller vegansk, og de nyter bred anerkjennelse.

Norsk Vegetarforening anmoder alle om å utvise nøkternhet og sunn skepsis når man søker etter informasjon om helse og ernæring, og da spesielt via nettforumer, personlige nettsider og liknende.

Bøker
Norsk Vegetarforening anbefaler følgende bøker som gode kilder til informasjon om vegetarisme og veganisme som et supplement til våre egne utgivelser:

Plant Based Nutrition
Healthy Eating For Life For Children
Feeding Your Vegan Infant With Confidence
Becoming Vegetarian
Becoming Vegan
Animal Ingredients A-Z2. Helsemessige anbefalinger


Vitamin B12 og veganisme
Norsk Vegetarforening anbefaler som sine søsterforeninger veganere å spise mat beriket med B12, eller ta tilskudd med vitamin B12. Dette og andre nyttige vitaminer finnes i kosttilskuddet Veg 1 fra The Vegan Society, som anbefales som et lettvint og rimelig supplement til en godt sammensatt vegansk diett.

Vitamin D
Lave nivåer av D-vitamin er svært utbredt i nordlige områder i vinterhalvåret, og kan også ramme vegetarianere. D-vitamin finnes tilsatt plantemelk, kumelk, og i kosttilskudd, og opptas naturlig av kroppen ved normalt sollys. Norsk Vegetarforening oppfordrer alle veganere og vegetarianere om å være oppmerksomme på sitt inntak av D-vitamin, og evt. vurdere inntak av beriket mat eller tilskudd i vintermånedene, og dersom man får lite sollys.

Vegetarisme, veganisme og barn
Barn har blitt oppdratt av (og som) sunne vegetarianere i Norge siden 1800-tallet. Norsk Vegetarforening anbefaler gravide, og foreldre til vegetarbarn, om å sette seg inn i relevant ernæringskunnskap, både via:
- relevant litteratur
- erfaringer fra andre vegetarforeldre
- kontakt med kompetent helsepersonell
Dette gjelder spesielt ift graviditet og å oppdra småbarn vegansk, noe som er nytt i Norge, og som fordrer ekstra oppmerksomhet.

Spiseforstyrrelser
Anoreksi og andre spiseforstyrrelser forekommer i alle samfunnsgrupper og følgelig også blant vegetarianere. Enkelte som er på vei inn i eller har utviklet en spiseforstyrrelse kan tenkes å dra frem helsefordelen ved å spise helt eller delvis vegetarisk for å dekke over et dårlig forhold til mat.

Norsk Vegetarforening har alltid anbefalt et sunt og variert kosthold, uten spesielt fokus på slanking. Foreningen anbefaler ikke vegetarkost primært fordi det kan ha et lavere kaloriinnhold enn annen mat, men ut fra et helhetlig helse-, miljø- og dyreetisk perspektiv.

Norsk Vegetarforening anbefaler alle som potensielt har spiseforstyrrelser, samt pårørende, om å oppsøke helsepersonell, uavhengig av hva slags forhold man har til vegetarisme. Besøk også gjerne nettsidene til Rådgivning om spiseforstyrrelser og Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser.


Dette er et dokument fra NV med spesifikke helseråd og anbefalinger av informasjonskilder. Først utformet og vedtatt på årsmøtet i februar 2010, oppdatert etter sekretariatmøte i april 2010.
1 Comment

Takk for mye nyttig informasjon.

Har du en kommentar?

Navn (vises)
E-post (vises ikke)
Lagre dette til neste besøk?
I BUTIKKEN

 
Alt innhold © Norsk Vegetarforening og/eller andre informasjonsleverandører. Om oss | kontaktinfo.