Du er her: Nyheter > Mat og ressurser > Fisk >

I nyhetsbildet: Fisk, overfiske og miljø

Vi har vegetar- og vegan-perspektiv på aktuelle temaer. Her er samtlige av våre nyhetssaker om dette emnet. Oversikt for liknende temaer finner du i menyen til høyre.
RELATERTE SAKER

Siste nytt

· Eksperter advarer mot oppdrettsfisk (10.06.13)
· Mors diett kan skade barnets utvikling (27.05.13)
· Melkefett gir høyere dødelighet (22.05.13)


Fisk som mat

· Eksperter advarer mot oppdrettsfisk (10.06.13)
· Gir marine oljer negative helseeffekter? (18.04.12)
· BBC: Er fisk virkelig bra for hukommelsen? (16.04.09)


Annet om fiske

· Den norske stat saksøker miljøforkjemper (14.02.12)
· Fiskeoljen i Omega-3 kapsler forurenser Peru (09.01.12)
· Studie om virkningen av fiskeolje holdt ikke mål (03.11.08)


Store bekymringer knyttet til lakseoppdrett
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening avviser at det er negative effekter av lakselus og rømt oppdrettslaks. Samtidig viser en ny undersøkelse at det er et høyt innhold av miljøgifter i denne fisken.
(02. Januar 2012)

Lakseoppdrett ikke bærekraftig
'Norges rosa gull' går usikker fremtid i møte, sier havforskere i en ny rapport.
(14. August 2011)

Fisk fra Østersjøen kan gi uhelbredelige nevrologiske sykdommer
Forskere fra Sverige har påvist nervegiften BMAA hos fisk og muslinger i Østersjøen.
(14. Mai 2010)

Norske oppdrettsselskaper truer indianeres livsgrunnlag
Tre norske oppdrettsselskap (Cermaq, Grieg og Marine Harvest) står for hele 90 prosent av oppdrettsaktiviteten på vestkysten Canada.
(10. Mars 2010)

Havene tomme for fisk innen 2048?
Ny dokumentarfilm om overfiske viser at tiden er iferd med å løpe ut for fiskebestander over hele verden.
(03. September 2009)

Havforskere anbefaler verning av småtorsk
Etter en undersøkelse av torskebestanden fra sørlandskysten til svenskegrensa ved Skagerrak skal Fiskeridirektoratet vurdere et forbud av småtorsk-fangst.
(29. September 2008)

Overfiske største trussel mot verdens hav
Forskning fra Universitet i Newcastle viser at overfiskingen er et større problem enn global oppvarming når det kommer til vannbaserte økosystem.
(13. September 2008)

Giftig fisk og sjømat i 34 norske fjorder
Norsk sjømat inneholder kvikksølv, PCB, kadmium og bly fra gammel industri. Stoffene lagres i fisk, krabber og skjell fram til de ligger på middagsbordet ditt, skriver Dagsavisen - antakelig med henvisning til sine ikke-vegetariske lesere.Lista over fjorder det advarer mot,...
(09. Juli 2007)

Fiskearter i Norge trues av overfiske
Norske myndigheter tillater fiske på arter som står i fare for å bli utryddet. Det kommer fram i siste utgave av Miljøjournalen, som utgis av Norges Naturvernforbund. Blant de truede artene er ål, pigghå, kysttorsk (nord from Stad), havsil, kamskjell,...
(18. Januar 2007)

Sterk etterspørsel truer tunfisken
Grunnet stor etterspørsel hos fiskespisere i Japan er bestanden av flere tunfisk-arter sterkt redusert. E24.no skriver at Japan nå har godtatt en redusert fangst av tunfisk. Dette skjer etter at australske myndigheter anklaget japanske fiskere for å ha overfisket så mye som...
(02. Januar 2007)

Verdenshavene tomme for fisk om 45 år?
En svært omfattende internasjonal undersøkelse publisert i magasinet Science kokluderer med at alle verdenshavene nærmest vil være tomme for fisk i år 2048, dersom belastningen på marint liv fortsetter med dagens tempo. Forskergruppen består ifølge en NTB-artikkel i Vårt Land av økologer og økonomer fra en...
(03. November 2006)

Norge miljøversting - oppdrettsfiske viktig årsak
Norge rykker i dag opp på tiendeplass på rangeringen over landene i verden som forbruker mest av jordas fornybare ressurser. Ifølge WWF's "Living Planet Report 2006" bruker nordmenn godt over tre ganger mer av de fornybare ressursene enn det som...
(24. Oktober 2006)

Fisken forsvinner på grunn av forurensning
En rekke fiskeslag som torsk, hyse og sild er i ferd med å forsvinne fra Nordsjøen, i følge undersøkelser som omtales på Aftenposten.no. Bestanden av tobis (en liten fisk som er næringskilde for torsk og andre fiskearter) er redusert med 90 prosent. - Det er...
(06. August 2006)

Fiskeoppdrett truer villaksen
Laks som rømmer fra oppdrettsmærene blir et stadig større problem for villaksbestanden. NRK.no skriver at hele 23 av 48 kontrollerte anlegg ikke innfrir myndighetenes krav til sikkerhet. 470.000 laks har rømt så hittil i år, og det ser ut til å bli...
(22. Juli 2006)

Trålfiske ødelegger havbunnen
Da forskere fra Norges Geologiske Undersøkelser og Havforskningsinstituttet nylig skulle kartlegge jomfruelige og sårbare havområder på det såkalte Tromsøflaket, kunne de knapt finne 100 meter på bunnen uten merker etter fiske med trål. I tillegg til trålspor fant forskerne ifølge Aftenposten.no vaiere,...
(15. Juni 2006)

Russisk kaviar truer fiskebestanden
Aftenposten.no melder at bestanden av tre av verdens eldste fiskearter nå trues som en direkte konsekvens av den store etterspørselen etter russisk kaviar. FN har vedtatt et omfattende eksport-forbud for å hindre handelen med kaviar fra den truede støren....
(07. Juni 2006)

Fiskekrise i Nordsjøen
Dagbladet melder med basis i en artikkel i Fiskaren om at det er svikt i alle fiskebestander i Nordsjøen. - I Nordsjøen har de samlede påvirkninger til de grader oversteget bæreevnen til økosystemet. Resultatet er en kollaps i fiskebestandene og et...
(18. April 2006)

Torskebestanden kritisk redusert
På fem år har nesten to tredjedeler av all kysttorsk forsvunnet utenfor Nord-Norge.  I følge anslag fra Havforskningsinstituttet falt totalbestanden av kysttorsk med 63 prosent fra 2000 til 2005 på strekningen nord for 62 grader og opp til Varangerfjorden, skriver VG. Bestanden...
(30. Mars 2006)

Vil miljømerke visse typer fisk
Fiskebåtredernes Forbund ønsker nå å miljømerke sei, siden sei-bestanden er bærekraftig, i motsetning til flere andre fiskesorter, som er truet av menneskers fiskespising. En av grunnene til at man ønsker slik merking er at dette etterspørres av store europeiske matvarekjeder....
(22. Februar 2006)


Klar for flere nyheter? Vi har en bred dekning av mange temaer forbundet med vegetarisme.