Du er her: Nyheter >

I nyhetsbildet: Fisk, fiskemat og miljø

Vi har vegetar- og vegan-perspektiv på aktuelle temaer. Her er de siste nyhetene innen hele denne kategorien. Oversikt for hvert enkeltemne finner du i menyen til høyre.
RELATERTE SAKER

På forsiden nå

· Eksperter advarer mot oppdrettsfisk (10.06.13)
· Mors diett kan skade barnets utvikling (27.05.13)
· Melkefett gir høyere dødelighet (22.05.13)


Fisk som mat

· Eksperter advarer mot oppdrettsfisk (10.06.13)
· Gir marine oljer negative helseeffekter? (18.04.12)
· BBC: Er fisk virkelig bra for hukommelsen? (16.04.09)


Fisk og miljø

· Store bekymringer knyttet til lakseoppdrett (02.01.12)
· Lakseoppdrett ikke bærekraftig (14.08.11)
· Fisk fra Østersjøen kan gi uhelbredelige nevrologiske sykdommer (14.05.10)


Mer om fisk

· Den norske stat saksøker miljøforkjemper (14.02.12)
· Fiskeoljen i Omega-3 kapsler forurenser Peru (09.01.12)
· Studie om virkningen av fiskeolje holdt ikke mål (03.11.08)


Eksperter advarer mot oppdrettsfisk
Både norske og utenlandske eksperter oppfordrer til å spise mindre, eller kutte ut laks fra oppdrettsanlegg.
(10. Juni 2013)

Gir marine oljer negative helseeffekter?
Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) er bekymret for mengden av harskningsstoffer som finnes i omega-3 kosttilskudd med fiskeolje, siden det finnes svært få vitenskapelige studier om effekten harskningsstoffer har på vår helse.
(18. April 2012)

Den norske stat saksøker miljøforkjemper
Den norske stat er hovedaksjonær i oppdrettsgiganten Mainstream, som har reist sak mot en fiskeoppdrettsmotstander for æreskrenkelse.
(14. Februar 2012)

Fiskeoljen i Omega-3 kapsler forurenser Peru
Mye av fiskeoljen i Omega-3 kapsler som selges i Norge stammer fra Peru. Produksjonen fører til alvorlige helseplager, miljøødeleggelser og fengsling av lokale miljøvernere.
(09. Januar 2012)

Store bekymringer knyttet til lakseoppdrett
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening avviser at det er negative effekter av lakselus og rømt oppdrettslaks. Samtidig viser en ny undersøkelse at det er et høyt innhold av miljøgifter i denne fisken.
(02. Januar 2012)

Lakseoppdrett ikke bærekraftig
'Norges rosa gull' går usikker fremtid i møte, sier havforskere i en ny rapport.
(14. August 2011)

Fisk fra Østersjøen kan gi uhelbredelige nevrologiske sykdommer
Forskere fra Sverige har påvist nervegiften BMAA hos fisk og muslinger i Østersjøen.
(14. Mai 2010)

Norske oppdrettsselskaper truer indianeres livsgrunnlag
Tre norske oppdrettsselskap (Cermaq, Grieg og Marine Harvest) står for hele 90 prosent av oppdrettsaktiviteten på vestkysten Canada.
(10. Mars 2010)

Havene tomme for fisk innen 2048?
Ny dokumentarfilm om overfiske viser at tiden er iferd med å løpe ut for fiskebestander over hele verden.
(03. September 2009)

BBC: Er fisk virkelig bra for hukommelsen?
En britisk forskningsstudie stiller seg kritisk til hvorvidt fet fisk er "nøkkelen" til å minske sjansen for alzheimer.
(16. April 2009)

Studie om virkningen av fiskeolje holdt ikke mål
Studenteri England ble gitt fiskeolje for å se om det påvirket eksamensresultatene deres; nå innrømmer bystyret der at studiet ikke ble utført etter vitenskaplige metoder.
(03. November 2008)

Havforskere anbefaler verning av småtorsk
Etter en undersøkelse av torskebestanden fra sørlandskysten til svenskegrensa ved Skagerrak skal Fiskeridirektoratet vurdere et forbud av småtorsk-fangst.
(29. September 2008)

Overfiske største trussel mot verdens hav
Forskning fra Universitet i Newcastle viser at overfiskingen er et større problem enn global oppvarming når det kommer til vannbaserte økosystem.
(13. September 2008)

Utvalg vil totalfrede hummeren
Et utvalg i Fiskeridirektoratet vil gjøre det ulovlig å fiske hummer i Norge de neste 20 årene for å berge bestanden.
(17. September 2007)

Giftig fisk og sjømat i 34 norske fjorder
Norsk sjømat inneholder kvikksølv, PCB, kadmium og bly fra gammel industri. Stoffene lagres i fisk, krabber og skjell fram til de ligger på middagsbordet ditt, skriver Dagsavisen - antakelig med henvisning til sine ikke-vegetariske lesere.Lista over fjorder det advarer mot,...
(09. Juli 2007)


Klar for flere nyheter? Vi har en bred dekning av mange temaer forbundet med vegetarisme.