Du er her: Nyheter > Dyr og mennesker >

I nyhetsbildet: Dyretragedier, vanskjøtsel av dyr, dyremishandling

Vi har vegetar- og vegan-perspektiv på aktuelle temaer. Her er samtlige av våre nyhetssaker om dette emnet. Oversikt for liknende temaer finner du i menyen til høyre.
RELATERTE SAKER

Siste nytt

· Eksperter advarer mot oppdrettsfisk (10.06.13)
· Mors diett kan skade barnets utvikling (27.05.13)
· Melkefett gir høyere dødelighet (22.05.13)


Dyrs rettigheter

· Dyrs empati likner vår egen (26.10.10)
· Mer makt til mattilsynet (06.04.10)
· Sveits stemte imot bedre beskyttelse for dyr (15.03.10)


Slakterier

· Hygienen på norske slakterier er for dårlig (19.03.13)
· Refs tll mattilsynet (19.04.10)
· Slakteri pinte sauer til døde (22.01.07)


Jakt

· Norsk forskning viser fare med elgkjøtt (12.08.10)
· Dyrearter trues av jakt (17.09.07)
· Trofejakt skadelig for elgebestanden (05.09.07)


Dokumentert dyremishandling i norsk landbruk øker kraftig
Mattilsynets tall viser at vanskjøtsel av husdyr, som ales opp for å bli menneskemat, ble nesten tredoblet ifjor i forhold til 2010.
(21. Mars 2012)

Flere dyr dør i dyretragedier - og flere "sterkt forurensede" dyr leveres til slakting
1464 husdyr og 86.000 fjørfe omkom i fjor i det Mattilsynet definerer som dyretragedier. Spesielt transporten av dyrene til slakteriet krever svært mange dyreliv. Tallene for 2006 er en sterkt økning i forhold til 2005, skriver Nationen.Avisa kan også fortelle om...
(06. Mars 2007)

1400 kalkuner druknet i går kveld
Alle kalkunene som var på vei til slakteriet, døde da en lastebil kjørte av veien og havnet i elva Gaula i Sør-Trøndelag tirsdag kveld, skriver VG.no. Samtlige av fuglene druknet. Opprinnelig meldte VG at 7000 kalkuner var med i lastebilen,...
(20. Desember 2006)

Bonde slakter dyr i protest mot brannsikring
For å sikre tryggere forhold for husdyr, innføres påbud om brannvarslingsanlegg for bønder med mer enn 30 sauer neste år. En bonde i Eidsvåg som tidligere hadde femti dyr velger nå å "slakte ned" bestanden til akkurat 30 sauer. Ifølge NRK...
(18. Desember 2006)

Snart meldeplikt for dyretragedier?
Det å ikke melde fra om dyr som lider kan snart bli forbudt - et forbud som også vil kunne gjelde for personer med taushetsplikt. Mattilsynet håper at dette blir tatt med i den nye dyrevernloven, som antakelig blir presentert...
(20. November 2006)

Griser levde i 30 centimeter møkk
En Bonde fra en av Bergens nabokommuner møtte forrige uke i tingretten, tiltalt for vanskjøtsel av dyr gjennom flere år. Mannen er ifølge Bergens Tidende blant annet tiltalt for å ha holdt fem griser i en binge i kjelleren på...
(30. Oktober 2006)

Bonde lot 17 sauer sulte i hjel
I april i år skrev vi om en sak der 80 sterkt vanskjøttede sauer ble tvangsavlivet i Møre og Romsdal. Dom har nå falt i denne saken, og Romsdals Budstikke skriver at deltidsbonden lot sauer og lam sulte i hjel av økonomiske grunner....
(02. Oktober 2006)

Dyremishandling å la dyr beite i ulve-områder?
NRK Hedmark og Oppland melder på sine nettsider at høysterett skal avgjøre om dyrevernnemda hadde rett til å forby bønder å sende sauer på utmarksbeite i et ulveområde. Dyrevernnemda begrunnet sitt forbud med at det er dyremishandling å sende dyr...
(07. Juli 2006)

Bonde dømt for dyremishandling
Manglende fôring, stell og melking var vanlig for dyrene på et gårdsbruk i Nordfjord, spesielt i tiden rundt høytidene. Kalvene sto og lå i møkk, og  på det fuktige fjøsgulvet dannet det seg sår på dyrene. Bonden er nå ifølge VG.no dømt til betinget fengsel, og...
(05. Juli 2006)

Utsultede sauer lette etter mat i sin egen avføring
I Tromsø foregår nå en rettsak mot en sauebonde fra Harstad siktet for grov dyremishandling. På mammens gård ble det funnet fire døde og 75 svært utmagrede sauer. Enkelte av disse var så sultne at de lette etter mat i...
(02. Juni 2006)

Reinkalv og hjort pint til døde
Selv om husdyrhold og jakt krever flest dyreliv, så er også både intensjonell og utilsiktet dyreplaging en stor kilde til lidelse hos dyr. Sámi Radio melder at noen i Karasjok har bundet en reinkalv til et tre, der den senere...
(26. Mai 2006)

To nye dyretragedier i norsk landbruk
Det går sjelden en måned uten av mediene kan melde om dyr i landbruket som dør eller utsettes for enorme lidelser i forbindelse med vanskjøtsel, direkte dyreplageri eller brann. I slutten av april ble tre døde dyr som delvis var gått...
(19. Mai 2006)

Sterke bilder fra norske dyretragedier
Under overskriften "8000 møkkete slaktedyr" gjengir Dagbladets nett-side en serie med bilder Mattilsynet har tatt på norske gårder og slakterier der det har vært oppdaget vanskjøtsel av dyr. Flere av bildene er svært sterke, og illustrerer alvorlige tilfeller av dyreplaging....
(06. Mai 2006)

80 sauer avlivet
For en drøy måned siden så Mattilsynet seg nødt til å avlive 80 sterkt vanskjøttede dyr ved en besetning i Møre og Romsdal. Forholdene ved gården skal ha vært blant de verste Mattilsynets representant har sett i løpet av sin...
(29. April 2006)

Husdyr dør av sult og vanskjøtsel
Aftenposten gjengir i dag statistikk fra Mattilsynet over dyretragedier i landbruket, der det bl.a. fremkommer at  314 dyr døde på grunn av underforing eller avmagring i fjor. Ifølge P4.no dreier det seg totalt om over 1200 dyretragedier i 2005. Dette er det...
(29. Mars 2006)

600 griser døde i brann
Dagbladets nettside melder at 600 griser døde da et fjøs i Leirfjord kommune i Nordland brant ned til grunnen i morgentimene mandag. Årlig inntreffer en rekke slike tragiske branner, som tar tusenvis av dyreliv....
(27. Mars 2006)

Titusener av dyr dør på vei til slakteriet
Ifølge statistikk fra Dyrevernalliansen døde nærmere 70.000 dyr på vei til slakteriene i år 2004 - et tall som har økt kraftig de siste årene. Denne måneden døde i gjennomsnitt en kylling per 15. minutt på en langtransport mellom Trøndelag og...
(19. Mars 2006)


Klar for flere nyheter? Vi har en bred dekning av mange temaer forbundet med vegetarisme.