Vanlige spørsmål rundt medlemskap


Her finner du utdypende svar rundt medlemskap i Norsk Vegetarforening.

Hvem kan bli medlem?
Medlemskap er tiltenkt vegetarianere, men også de som spiser mye vegetarisk, er i overgangsfasen, eller sympatiserer med vegetarisme er selvsagt velkommen i Norsk Vegetarforening!

Hva får jeg når jeg melder meg inn?
Etter at du er registrert som medlem vil du motta en omfattende startpakke som består av mange av våre utgivelser, som beskrevet her på medlemsidene.

I tillegg vil du motta samtlige av våre medlemsbrev, temahefter og utgivelser etterhvert som de utgis gjennom året. Du får også unikt gode tilbud på bøker vi utgir.


Uansett når i året du melder deg inn vil du motta samtlige av de utgivelsene vi har sendt ut før det året. Melder du deg for eksempel inn i august, får du ettersendt medlemspakkene fra mars og juni, og deretter selvsagt medlemspakkene i september og desember når de er klare.

Hvordan får jeg vite om foreningens arrangementer?
Norsk Vegetarforening arrangerer et begrenset antall kurs og evt også sammenkomster igjennom året. Alle disse blir annonsert på vår nettside og/eller i våre medlemsbrev.

Hvordan kan jeg delta i foreningens arbeid?
Arbeidet i Norsk Vegetarforening utføres, og utformes av meldemmene. Du kan bidra på forskjellige områder, avhengig av hva som opptar deg.

Hva går medlemskontigenten til?
Norsk Vegetarforening er en mindre organisasjon som utelukkende finansieres av støtte fra medlemmer og andre støttespillere, salg av informasjonsmateriell og annonser. NV er en ikke-kommersiell, non-profit organisasjon, og alt av inntekter går til å utvikle informasjonsmateriell som sendes til medlemmer, utvikling av store profesjonelle nett-tjenester, å besvare henvendelser fra interesserte, og tilstedeværelse i media.

Som medlem nyter du altså godt av alle NVs nye utgivelser, i tillegg til at du støtter foreningens informasjonsarbeid ovenfor de tusenvis som hvert år vurderer å bli vegetarianere. Du bidrar også til at foreningens informasjonstjenester og medlemstilbud blir stadig bedre, og til at vi presenterer vegetarisme og veganisme i mediene på en seriøs, profesjonell og balansert måte.
Har du en kommentar?

Navn (vises)
E-post (vises ikke)
Lagre dette til neste besøk?
I BUTIKKEN

 
Alt innhold © Norsk Vegetarforening og/eller andre informasjonsleverandører. Om oss | kontaktinfo.